Úvod >> Asociace strážců / Programové prohlášení
Programové prohlášení

Asociace strážců přírody chráněných území České republiky (dále jen AS) vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje strážce ochrany přírody v České republice. Jejím cílem je zvyšovat odborný růst svých členů. AS je stavovskou organizací, která nenahrazuje odbory. Je reprezentována sedmičlenným výborem, který zajišťuje její činnost a o zásadních návrzích rozhoduje valná hromada. Členem AS se může stát strážce přírody nebo zájemce souhlasící se stanovami. Finanční zdroje tvoří členské příspěvky a sponzorské dary. Tyto prostředky slouží k zajištění činnosti organizace. Stanovy AS byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 2.6. 1998 dle zákona č. 83/1990 Sb.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka