www
Úvod >> Zajímavé kontatky a odkazy
Zajímavé kontatky a odkazy

Orgány ochrany přírody zřizující strážní službu:
- Správa Krkonošského národního parku: http://www.krnap.cz ,
- Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava: http://www.npsumava.cz ,
- Správa národního parku Podyjí: http://www.nppodyji.cz ,
- Správa národního parku České Švýcarsko: http://www.npcs.cz ,
- AOPK ČR - Správy jednotlivých CHKO: http://www.ochranaprirody.cz ,
- Krajské úřady. Stránky strážců a jejich organizací:
- český Junior Ranger Project: http://www.volny.cz/junior.ranger ,
- Mezinárodní federace strážců přírody (International Ranger Federation): http://www.int-ranger.net ,
- Slovenská asociace strážců přírody: http://www.aschus.nfo.sk ,
- Asociace strážců národních parků USA: www.anpr.org ,
- Skotská asociace strážců přírody: www.scotranger.freeserve.co.uk ,
- Australská asociace strážců přírody: www.ranger.org.au ,
- Dánská asociace strážců: www.natur-vejleder.dk ,
- Polská asociace strážců (Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody): www.ptsop.org.pl
- Německá asociace strážců (Bundesverband Naturwacht): www.bundesverband-naturwacht.de

 

Další organizace resortu životního prostředí u nás i ve světě:
- Ministerstvo životního portředí: www.mzp.cz
- Česká inspekce životního prostředí: www.cizp.cz
- Europarc ČR: www.europarc.cz
- Europarc Federation: www.europarc.org
- WWF: www.worldwildlife.org
- IUCN: www.iucn.org

 

Nevládní organizace zaměřené na ochranu přírody:
- Český svaz ochránců přírody: http://www.csop.cz ,
- Česká společnost ornitologická: http://www.cso.cz ,
- Arnica: http://www.arnika.org ,
- Hnutí Duha: http://www.hnutiduha.cz ,
- Greenpeace ČR: http://www.greenpeace.org/czech ,
- Lesoochranárské sdruženie VLK (Slovensko): http://www.wolf.sk .

 

Ostatní:
- databáze pro vkládání Pozorování ptáků: http://birds.cz/avif
- stránky o nelegálním motokrosu: http://www.zakaz-vjezdu.cz
- Malý strážce (spolupracuje s Asociací strážců přírody ČR): http://malystrazce.cz

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka