www
Úvod >> Zajímavé kontatky a odkazy
Zajímavé kontatky a odkazy

Orgány ochrany přírody zřizující strážní službu:


- Správa Krkonošského národního parku : http://www.krnap.cz ,
- Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava : http://www.npsumava.cz ,
- Správa národního parku Podyjí : http://www.nppodyji.cz ,
- Správa národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce : http://www.npcs.cz ,
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR = správy jednotlivých CHKO: http://www.ochranaprirody.cz ,

- Krajské úřady

 

Stránky strážců a jejich organizací:


- International Ranger Federation (Mezinárodní federace strážců):  https://www.internationalrangers.org/

- European Ranger Federation (Evropská federace strážců - založena v Litoměřicích v r. 2017)  https://www.europeanrangers.org/


- Asociácia strážcov chráněných území Slovenska - naši nejbližší partneři:  https://strazprirody.sk/


- Německá asociace strážců (Bundesverband Naturwacht): www.bundesverband-naturwacht.de

- The Thin Green Line Foundation - mezinárodní nadace na podporu strážců

https://thingreenline.org.au/

- Malý Strážce (stránky zaměřené na propagaci a podporu strážců u nás, partner Asociace strážců ): http://malystrazce.cz

- Spolek jesenických strážců přírody - http://chranimejeseniky.cz/

- Stránky strážců CHKO Moravský kras - http://www.strazcichkomk.cz/

- Spolek beskydských strážců - https://csopstrazcibeskyd.cz/

 

Ostatní:

- Prales dětem (Justice for Nature) s velmi širokým mezinárodním záběrem: https://justicefornature.org

- BioLog - aplikace pro zápis nálezů rostlin i živočichů: https://biolog.nature.cz
- Avif - aplikace pro vkládání pozorování ptáků: http://birds.cz/avif
- Europarc Federation : www.europarc.org

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka