Zápis č. 10

/ 14

Zápis ze setkání terénních pracovníků správ chráněných území; Zadní Třebáň 19. - 20. dubna 2007

Prezentace

 

  1. Jitka Kozubková - interpretace přírodního dědictví (prezentace bude na webu asociace)

 

  1. Borek Franěk - prezentace problematiky vyvážení odpadů v CHKO České středohoří

 

  1. Jan Dolak - stav dobrovolné stráže přírody v CHKO Jizerské hory, 16 dobrovolníků, školení, odborné exkurze - Hlavní problémy - vjezdy vozidel za účelem houbaření, sběr borůvek

 

  1. Antonín Tůma, 5 dobrovolníků. Problémy s horolezci, ohniště, táboření, vjezdy do zákazů, černé skládky, ochrana krasových jevů (zejména dohoda se zemědělskými hospodáři.

 

  1. Petr Kořínek ppt prezentace (omluvil se)

 

  1. Václav Nič, prezentace NP České Švýcarsko, 5 min. film o krajině Labských pískovců, dále prezentace problematiky v NP - asanace skal nad silnicemi a sídly, 5 profíků, služební pes, a 11 dobrovolníků

 

  1. Michal Skalka, Petr Skalský - prezentace terénního vybavení KRNAP, 13 sezónních IS, 3 stálá ve správě TES, kromě informační služby regulují provoz vozidel do území parku-Prezentace virtuální naučné stezky dosažitelné na mapovém serveru na domovských stránkách www.krnap.cz

 


Pátek:

 

  1. Kateřina Bílecká - Stráž přírody Moravskoslezského kraje - 70 evidovaných členů, postupně se obnovují kontakty, navazuje se spolupráce s JS a BE.

 

  1. Honza Pecánek - organizační změny v NP Šumava, strážní služba se sloučila s lesními správami do 6 pracovišť. Reorganizace na základě doporučení externího auditora . Strážce se přejmenoval na správce strážního okrsku, vedoucí strážců jsou referenti strážních obvodů.

 


Valná hromada

 

  1. MS - zahájení

 

  1. MS - finanční zpráva (viz příloha).

 

  1. Debata o členech co neplatí členské příspěvky. Pokladník vyzve neplatiče písemně s termínem do 30. června 2007, poté bude členství písemně ukončeno. Plátci převodem uvedou své jméno do zprávy pro příjemce.

 

  1. Jazykové kurzy. Debata o koncepci jazykového vzdělávání strážců. AS bude přispívat částkou podle počtu zájemců na školné, nikoli učební pomůcky (vyčlení se částka celková 30.000,- Kč) žádosti do 30. září 2oo7. Příspěvek bude proplácen až po předložení vysvědčení nebo certifikátu.

 

  1. Rukověť strážce přírody. MS navrhuje najmout člověka, který bude rukověť editovat, shromažďovat podklady, náklady na něj jsou zhruba 5ooo - 1o.ooo,- Kč. Debata o editorovi a koncepci dokončení příručky. Honza Dolak navrhl kontaktovat Jitku Kozubkovou z AOPaK ohledně zjištění možnosti participace AOPaK na příručce.

 

  1. Školení Dr. Vopálkové na novelizaci zákona č. 114/92. Bude realizováno na Moravě a v Čechách na podzim 2007.

 

  1. Návrh MS oslovit vedení NP Podyjí a snažit se zlepšit povědomí o AS na SNPP. Výbor AS jako první krok vypracuje dotazník, který se zašle na Správy VCHÚ a KÚ.

 

  1. Setkání EUROPARC Federation v ČR. AS bude pravděpodobně oslovena vytipovala vhodného kandidáta na účast na konferenci. Sledujte www.europarc.org

 

  1. VH odhlasovala poskytnout jednorázový příspěvek OP a MS na telefony ve výši 1000,- Kč každému.

 

  1. Příspěvky do zpravodaje PROSÍM do 30.6. 2oo7 na adresu

 

  1. Návrh dalšího setkání - 10 let AS v místě vzniku Šumava, odhlasováno

 

  1. debata o stejnokroji pro strážce

 

  1. Šumaváci vypracují návrh změny stanov vzhledem ke změně smyslu AS jako organizace, která vystupuje na obranu svých členů. Garant Adam Diviš, termín setkání za rok.

 

  1. Debata o právním zastání při výkonu strážní služby.

 


zapsal: Michal Ulrych, SCHKO Jeseníky

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka