Zápis č. 9

10 / 14

Zápis z Valné hromady Asociace strážců přírody CHÚ ČR Orlické hory - Bedřichovka 20. 4. 2006

1. Seznámení účastníků s přípravou voleb, volebními lístky a členy volební komise: Michal Ulrych - předseda, Dana Macurová a Vladimír Jiřička - členové.

 

2. Michal Skalka seznámil s finanční zprávou, bude v příloze. Souhlasili všichni přítomní.

 

3. Seznámení s kongresem IRF 2006 ve Stirlingu (Skotsko). Účast Michal Skalka, Borek Franěk a Michal Ulrych, odsouhlaseno všemi přítomnými.

 

4. Spolupráce s MŽP na vytištění 40000ks letáku Kdo je strážce přírody, školení zdravovědy a tisku 1000ks příručky pro stráž přírody. Realizovány byly akce v Poodří, Jeseníkách a Krnapu, dobrovolníkům jsou finance vyplaceny, jsou stanovena pevná pravidla. VH Slovenské asociace v listopadu 2005 se zúčastnili M. Skalka a M. Ulrych, myšlenka společného zpravodaje, uspořádání jazykového kurzu na Rýchorské boudě a spolupráce na katalogu stáží.

 

5. Další jarní celostátní setkání strážců přírody bude v Českém krasu, náhradní místo Jizerské hory.

 

6. Noví členové - Jitka Dvorská - dobrovolník Beskydy, Petr Skalský - vedoucí TES Pec Krnap, Luboš Plecháč - vedoucí TES Špindlerův Mlýn Krnap.

 

7. Proběhly volby s výsledkem (35 hlasujících):
Michal Skalka - 34
Oldřich Pažout - 33
Michal Ulrych - 32
Borek Franěk - 27
Karel Kovařík - 21
Jiří Lehký - 20
Jaromír Gebas - 13
Iva Němečková - 10

 

8. Plán na další období - účast na kongresu IRF ve Stirlingu; spolupráce s MŽP - školení, reedice letáku, změna služebního odznaku; spolupráce s eSlovenskou asociací - stáže, zpravodaj; zajištění finančních prostředků - brigády; poskytování informací pro Thin green line; další VH v Českém krasu; účast na slovenském setkání; jazykové kurzy; návštěva ředitele AOPaK Fr. Pelce; sjednotit testové otázky (Jiří Lehký); prověření pasivních členů AS; pokračovat na příručce pro strážce přírody; aktualizovat kontakty

 

9. Finanční plán - Leták (MŽP), školení (MŽP), příručka pro strážce přírody (20.000), poštovné (2.000), jazykové kurzy (25.000), vedení účtu (1.600), výměnné stáže (15.000), cestovné (10.000), Občerstvení (2.000), letenky (8.000)

 

10. diskuze o výroční zprávě

 

11. Hlasování o finanční zprávě a plánu činnosti - schválenoZ originálu psaného ručně přepsal Michal Ulrych

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka