Zápis č. 5

14 / 14

Zápis ze setkání páté valné hromady Asociace strážců přírody CHÚ ČRv NP České Švýcarsko, Dolní Chřibská dne 26.4. 2002

Stávající výbor přednesl úkoly z minulé valné hromady a jejich plnění. Předmětem diskusí byla příprava instrukce k výkonu strážní služby, jednání z MŽP, hospodaření AS, k zákonu o Veřejné stráži, zahraniční aktivity a ?, závěrem proběhly dle stanov po dvou letech volby členů výboru a byl projednán a schválen plán činnosti na další období. Z 37 členů AS bylo přítomno 21.

 • K instrukci k výkonu strážní služby: Na MŽP je v současné době zpracovávána pro NP (instrukce pro CHKO zatím není připravovaná, ale bude prakticky vycházet z této) a bude brzy dána naší AS k připomínkování. Výbor k ní zajistí dostatečnou diskusi (všichni členové dostanou tuto verzi k prostudování, dle potřeby bude uskutečněno setkání) a předá za AS na MŽP. Proběhla diskuse ke konkrétním bodům a bylo schváleno: nošení obloukové nášivky s nápis "Strážce" na levém rukávě stejnokroje nad znak CHÚ, nošení nášivky se jménem nad levou kapsou (dle vzoru KRNAP), většina navrhuje nerozlišovat dobrovolné od profesionálních na stejnokrojích nebo v průkazkách.
 • Jednání z MŽP: Je dobré, že v letošním roce dostanou strážci v CHKO částku 7 500,- Kč na terénní oblečení, ale je to stejně nesystematické a částka pro strážce by měla být větší (jelikož tuto stejnou částku dostanou i ostatní pracovníci na správách CHKO). Jednoznačně by měli strážci jak z CHKO tak i z NP mít jednotné stejnokroje.
 • Nové kovové služební odznaky jsou velmi nekvalitní! Nevhodné upínání na oděv a špatná povrchová úprava! Bude požádáno o finanční podporu na vydání letáčků "Kdo je strážce přírody?" v min. nákladu 35 000 ks. Po vydání budou dodány na všechny správy CHKO a NP k použití na letošní sezónu pro návštěvníky i místní obyvatele a organizace ve VCHÚ. Bude požádáno o finanční příspěvek na činnost AS. Z tohoto příspěvku by měly být financovány vzdělávací kurzy pro členy AS, vydávání Zpravodaje atd. Zástupce MŽP informoval o současném stavu zákona o Veřejné stráži. AS dodala připomínky a i nadále bude sledovat a připomínkovat tento zákon. Ten bude projednáván až v novém parlamentu po volbách.
 • Zahraniční aktivity : byli schváleni dva účastníci (M.Ulrych a P.Grendziok) na kongres strážců do Austrálie v březnu 2003. Slovenská Asociace strážců pořádá ve dnech 20.-23.června zájezd do Maďarska - NP Aggtelek a Puszta. Několik našich členů má možnost se zúčastnit. Zájemci se hlaste u P.Grendzioka. AS se bude snažit pro své členy zorganizovat poznávací zájezdy do okolních států. V říjnu se uskuteční setkání slovenských strážců v Poloninách. Strážci z KRNAP se zapojili do projektu Junior Ranger Project. Po skončení projektu budou členové AS informování prostřednictvím Zpravodaje a na příštím setkání.
 • Zpravodaj: bude připravovat a distribuovat Michal Ulrych ve stejné formě jako dosud a tištěn na recyklovaném papíře. Náklady s tím spojené (papír, obálky, poštovné) budou hrazeny z peněz AS.
 • Katalog stáží: uzávěrka aktualizace je 15.5. u Michala Skalky. Katalog výměnných stáží bude vydán spolu se slovenským v příštím Zpravodaji.
 • Zpráva o hospodaření za rok 2001: Michal Skalka předložil zprávu o hospodaření AS za minulý rok (viz. v příloze). Kdo nezaplatil členské příspěvky zasílejte peníze buď na adresu Michala Skalky nebo na náš účet ČSOB Trutnov 273886783/0300.
 • Vzdělávací kurzy: členové AS budou mít možnost zúčastnit se kurzu angličtiny nebo němčiny, který bude pořádat KSEV Rýchorská bouda, podle finanční situace se uhradí z našich peněz. Výbor AS se bude snažit organizovat vzdělávací kurzy dle potřeby.
 • Zavedení knihovny: na Rýchorské boudě bude zavedena knihovna informačních materiálů (letáčků, časopisů, knih, videokazet apod.) hlavně s tématikou strážců a chráněných území z celého světa k potřebám členům AS. Všichni se vyzývají k doplňování materiály do knihovny.

Volby výboru AS. Před volbami vystoupil Josef Šipan, který oznámil, že nehodlá dále kandidovat do výboru z důvodu pracovní vytíženosti a obtížné komunikace s ostatními členy. Za sebe navrhl Jaromíra Forsta.

Voleb se zúčastnilo 21 přítomných členů AS. Volební komise: Oldřich Pažout a Ivo Tásler. Výsledky voleb: nejvíce hlasů měli - Michal Ulrych, Petr Grendziok, Karel Kovařík, Jaromír Gebas, Michal Skalka, Oldřich Pažout a Jaromír Forst.

Nově zvolený výbor rozhodl o obsazení funkcí takto:
předseda - Petr Grendziok
místopředseda - Karel Kovařík
hospodář a garant za zahraniční styky - Michal Skalka
garant za finanční zdroje - Jaromír Gebas
tiskový garant - Michal Ulrych
Oldřich Pažout
Jaromír Forst

Plán činnosti na období do příští valné hromady:

 • výbor AS zažádá MŽP o finanční podporu na vydání letáku "Kdo je strážce přírody?" a vydá ho v nákladu min. 35 000 ks, rozešle s průvodním dopisem na všechna VCHÚ v ČR.
 • výbor AS zažádá MŽP o finanční příspěvek na činnost, především na vzdělávací kurzy, Zpravodaj atd.
 • výbor AS zajistí finanční prostředky pro vyslání dvou členů na kongres IRF do Austrálie
 • sledovat a spoluvytvářet instrukci MŽP ke strážní službě. Iniciovat diskusi případně operativní setkání.
 • zpracovat a zorganizovat zahraniční cesty do okolních států - účast na slovenském setkání strážců, exkurze do Maďarska a poznávací zájezdy
 • dokončit a vydat katalog stáží včetně vydání slovenského
 • v nejbližší době vydat další Zpravodaj z min. obsahem: zápis ze setkání strážců v NP České Švýcarsko včetně prezentací jednotlivých zástupců, zápis z valné hromady AS, katalog stáží včetně slovenského, zpráva o chystaném kongresu IRF, aktuální adresář členů AS
 • sledovat a připomínkovat zákon o Veřejné stráži
 • zapojit se do projektu Junior Ranger Project
 • aktualizovat www stránky
 • připravit jazykové a vzdělávací kurzy dle finančních možností
 • založit knihovnu informačních materiálů

 

Zapsal Petr Grendziok, Michal Ulrych, 4/2002
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka