Zápis č. 11

/ 14

Zápis ze setkání 10. valné hromady Asociace strážců přírody ČR v Srní 16.5.2008

1. MS předložil finanční zprávu za rok 2007, výdaje 33.376,- Kč, stav účtu je 193.229,- Kč

 

2. Byla ustanovena volební komise - Adam Diviš Šumava, Petr Skalský KRNAP a Antonín Tůma - Moravský kras

 

3. Zhodnocení minulého období:
- rozpracovaný handbook, termín dokončení je podzim 2008
- leták Kdo j strážce: zbývá několik kusů druhého vydání
- nepodařilo se prosadit změnu vzhledu služebního odznaku strážce v novelizaci vyhlášky 395
- jazykové kurzy ? málo využívané
- účast na konferenci EUROPARC v Českém Krumlově
- brigáda na Poodří ? finanční podpora DS
- zpravodaj ? málo příspěvků

 

4. Adam Diviš informoval o situaci strážní služba na Šumavě, poukazuje na absenci zájmu o strážní službu z vyšších míst, navrhuje vypracovat prováděcí směrnice k vyhlášce 395/92, která dosud citelně chybí. Navrhuje založit pracovní skupinu, která do příští VH připraví návrh směrnice

 

5. Borek Franěk inicioval zpracovat příspěvek do měsíčníku Ochrana přírody, který napíše - shromažďuje paní Dřevíkovská na ředitelství AOPaK6. POS České Švýcarsko nabízí komunikační školení pro stráž přírody v Liberci za 17ooo,-

 

7. Jiří Marek z KRNAP ukončil členství

 

8. Proběhly volby do výboru asociace. 20 hlasujících, všechny lístky platné:Michal Skalka 19 hlasů, Oldřich Pazour 18 hlasů, Borek Franěk 17 hlasů, Michal Ulrych 16 hlasů, Karel Kovařík 9 hlasů (odstoupil) dále byl do výboru zvolen Adam Diviš a Jiří Lehký.

 

9. Nový výbor byl schválen jednomyslně - předseda Oldřich Pazour, zástupce Borek Franěk, pokladník Michal Skalka

 

10. Jednomyslně schválen plán činnosti do další valné hromady

 

Zapsal Michal Ulrych

 

Plán činnosti
- na jazykové kurzy byla vyhrazena částka 3o.ooo,- Kč, max. 3ooo,- na osobu
- Reedice letáku Kdo je strážce? (MS+OP)
- Dokončení manuálu Strážce ? řeší výbor, smlouva 15.ooo,-
- Pokusit se zjistit strategii OP navrženou na MŽP
- Aktualizovat počty členů stráže přírody v ČR (BF)
- Zpracování návrhu na řízení stráže přírody ve VCHÚ a MCHÚ
- Účast na VH AS Slovenska (MS)
- VI kongres IRF 2009 Bolívie + evropské sekce IRF
- Právní zodpovědnost při výkonu stráže přírody (BFR)
- Článek o stráži přírody do měsíčníku OP (BF)
- Zpravodaj ? shromáždit články a vytisknout (MU)
- Noví členové ? Karel Malinovský KRNAP a Petr Maryška Mor, kras
- Ukončení členství na vlastní žádost ? Jiří Marek KRNAP
- Dlužné částky za příspěvky od r. 2oo5 a zpět ? vyloučení členů do 30.6.2oo8
- Test stráže přírody ? Jiří Lehký dokončí a zveřejní
- Komunikační kurz- zájemci se přihlásí u MS do?
- MŽP ? informace o odznaku
- IRF ? zjistit použitelnost jejich loga
- www stránky ? J. Lehký
- Informovat MŽP o stavu stráže přírody v ČR
- Výstup ze setkání strážců ? prezentovat u jednotlivých správ ve zpravodaji a na MŽP
- Setkání strážců v roce 2009 ? Jeseníky ? 15. 17. dubna, zařadit do seznamu akcí AOPaK (MU)

 

Zapsal Oldřich Pažout

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka