www
Úvod >> Asociace strážců / Vize strážní služby v ČR
Vize strážní služby v ČR
 • stráž přírody je ustavena a funguje ve všech chráněných územích
 • stráž přírody v ČR je koordinována na národní úrovni (zajištuje MŽP) i v rámci regionu (svého ustavujícího orgánu)
 • je legislativně zaveden systém koordinace stráže přírody
 • je zaveden a funguje systém odborné přípravy strážců ve všech potřebných oborech znalostí ("Handbook" připravovaný AS = první hmatatelný pokus; ucelená nabídka školení jej vhodně doplňuje).
 • profesionální i dobrovolní strážci jsou technicky vybaveni na odpovídající úrovni
 • strážci mají hrazené oprávněné výdaje spojené s jejich funkcí
 • stráž přírody má dostatečné pravomoci mimo jiné k zastavování motorových vozidel, k zadržování osob, k použití služební zbraně v případě porušení předpisů o OP
 • orgán ustavující stráž má možnost identifikovat majitele vozidla podle registrační značky
 • je novelizován přestupkový zákon - zvýšeny částky za blokové pokuty, možnost vybírat pokuty v jiných měnách,
 • jsou zavedeny a strážcům přidělovány stejnokroje
 • o funkci strážce je zájem, vykonávají ji kvalitní pracovníci
 • stav stráže přírody v ČR je na srovnatelné nebo vyšší úrovni než v okolních státech
 • AS úzce spolupracuje s ČIŽP - výměna obecných zkušeností i informací ke konkrétním případům i opakujícím se problémům
 • AS má akreditaci pro školení a zkoušky strážců přírody v celé ČR
 • většina aktivních strážců jsou členy AS
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka