Úvod >> Vzdělávání / Kurz práce s motorovou pilou a exkurze

Kurz práce s motorovou pilou a exkurze

/ 5

V sobotu 17.10. 2015 pro zájemce z řad strážců jednodenní

kurz práce s motorovou pilou

v Moravském krasu v Ostrově u Macochy
a
v neděli 18.10. 2015 pro zájemce z řad strážců

exkurzi s výkladem

do expozice nově otevřeného Domu přírody

Moravského krasu na Skalním mlýně.

Kurz i exkurze budou shodně zahájeny v 9.30 v Moravském krasu. Zúčastnit se lze každé akce zvlášť nebo obou dohromady.

Strážci mají na obou akcích účast zdarma.


Kurz je určen pouze pro strážce a počet účastníků je limitován. Kurz je celodenní asi do 18.00.

Exkurze je otevřena i Vašim přátelům nestrážcům, kteří však zaplatí 40,- Kč za osobu. Exkurze s lektorem je dopoledne, ale v Domě přírody se lze zdržet individuálně až do 17.00.

Pro zájemce strážce i nestrážce lze zajistit nocleh z pátku na sobotu a ze soboty na neděli bezplatně ve vlastním spacáku na karimatce až do naplnění kapacit, které jsou domluveny.

Dopravu a stravování si zajišťuje každý účastník sám. Kdo cestuje veřejnou dopravou, tomu se pokusíme dopravu z města Blanska na místo akcí zajistit dle našich možností .


Bližší informace budou sděleny už jen přihlášeným začátkem října.
Změna dispozic a programu vyhrazena.


Závazně se přihlašujte na mejl:
a uveďte den svojí účasti a případně požadavek na ubytování a v případě více účastníků seznam jmen s telefony a mejlovými adresami. Uzávěra přihlášek je 2.10.2015.


Na webu Asociace najdete v odkazu VZDĚLÁVÁNÍ  zprávu a fotky ze školení na výšky a hloubky pořádaném Asociací 12.6.2015.
A na úvodní straně webu si rozklikněte Dům přírody v Moravském krasu se otevřel veřejnosti a tam najdete další informace a odkazy.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka