www
Úvod >> 

"Kde chybí strážci - hoří les "

 

Asociace strážců ústy svého výboru děkuje všem strážcům národního parku České Švýcarsko za vyčerpávající pracovní nasazení během "požáru století" v tomto parku. Náš obdiv a dík patří samozřejmě HASIĆŮM, ale také strážcům z ostatních národních parků, kteří  přijeli do postižené oblasti pomahát.

Asociace nabídla svou pomoc prostřednictvím dobrovolníků, našich členů. Ta ovšem při vlastním hašení nemohla být využita (n eznalost terénu, organizační komplikace) a bude zvážena při nápravě škod po požáru.

 

Nicméně tato událost (byť v souvislosti s ní o strážcích asi nepadlo ani slovo), si zaslouží malé zamyšlení nad významem strážní služby ve vztahu  k nebezpečí požárů v chráněných územích.

 

Naši členové, dobrovolní i profesionální strážci chráněných území napříč celou zemí, dobře ví jaká rizika ssebou nese rozdělávání ohňů v přírodě. Prakticky po celou dobu své existence se snažíme poukázat na nezastupitelnou úlohu strážců přírody v terénu. Protože kdo jiný by zde pravidla (i ta týkající se ohně), kontroloval či vymáhal. Pokud je nám známo, tak nikdo jiný než strážci se nevěnuje např. likvidaci ohnišť ( aby nelákala další "pyromany"), prakticky nikdo jiný také neřeší přestupky spojené s rozděláváním ohně v chráněných územích ( což je prakticky všude zakázáno). Je nasnadě, že fungující strážní služba výrazně snižuje riziko podobných případů , jako byl letošní ničivý požár v Českém Švýcarsku, neboť samotná přitomnost strážců ( ale v případě ohně i třeba lesníků, revírků, hajných)  v terénu působí preventivně a výchovně.  Ale tento hlas "tam nahoře" moc slyšet není. Spíš to vypadá, že místo posílení strážní služby se bude masivně investovat do různých protipožárních opatření a techniky (cesty, průseky, vodní nádrže, hasičské zbrojnice, letadla a kdovíco ještě).  Jsem přesvědčený o tom, že v území, kde se strážci pohybují často či pravidelně, je riziko požáru menší a často by na jeho likvidaci v místě špatně zabezpečeného ohniště nebo odhozeného "vajgla" stačily síly a schopnosti jednoho odhodlaného, dobře vybaveného a vycvičeného  strážce.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: