www
Úvod >> 

Cestovní zpráva o stavu zrodu strážní služby v Moldavsku

/ 8

Asociace České a Slovenské republiky nás, manželé Javorské, oslovila s nabídkou proškolit stráž přírody v Moldavsku. Protože se oba ochraně přírody věnujeme profesionálně a protože rádi poznáváme nová místa a nové lidi, přikývli jsme.

Moldavsko (MD), pro Moldavany Moldova, je malá země na východě Evropy ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem. Žije zde 4 mil.obyvatel a hlavním městem je Kišiněv. Užívaná řeč je moldavština, což je směs rumunštiny, ruštiny a gagauzštiny. My jsme se pohybovali po hlavním městě, v okolí do 100km a v Podběstří-samostatná republika za řekou Dněstr.

Na každý den bylo domluvené setkání s místními obyvateli, některými z nich možná adepty na stráž přírody. Jejich zastoupení bylo různorodé-mladí, staří, učitelé, myslivci, rybáři, nadšenci pro ochranu přírody.

Naše první setkání s místními bylo zároveň rozčarováním, protože jsme zjistili, že národní park (NP), do kterého jsme přijeli školit stráž přírody, nemá Správu NP, sídlo NP, svého ředitele, zoologa, botanika-nikoho a nic. Proto bylo pro nás oříškem, jak místním nadšencům pomoci.

Představení NP Slovenský ráj a CHKO Beskydy a prezentace práce strážce probíhaly v ruském jazyce. Angličtina není pro všechny Moldavany srozumitelná na rozdíl od ruštiny, kterou se zde domluvíte se všemi. Bylo znát, že naše práce bude pro začínající strážce užitečnou. Abychom začínající strážce ještě lépe namotivovali, předali jsme našim potencionálním novým kolegům dvě fotopasti. Dar byl přijat s povděkem, úsměvy a neskrývanou radostí. Snad budou záběry z fotopastí prvními svědky pohybu zvěře v krajině nově vzniklého chráněného území.

Jedna přednáška byla naplánována i do školy a nutno podotknout, že bylo velmi milé povídat si s dětmi osmých tříd o ochraně přírody. K velké radosti dětí byla promítnuta i část filmu – Zábery z fotopascí, sesbíraná v letech 2020-2021 ve Slovenském ráji a 4 minutový film o NP Slovenský ráj.

Zúčastnili jsme se také konference, na které ředitel Inspekce životního prostředí IŽP MD představil snahu IŽP na ustanovení strážců přírody – přesněji řečeno dobrovolných strážců přírody. Tento model není z našeho pohledu šťastným řešením, a tak jsme to i našim kolegům sdělili. Stráž přírody, profesionální i dobrovolná, by určitě měla vyvstat ze samotných potřeb NP.

Dalším paradoxem Dolního Dněstru je, dle našich úvah a z toho co jsme viděli a slyšeli, že nově vyhlášený NP Dolní Dněstr nemá status NP jako jinde ve světě. V případě velkoplošně chráněného území Dolní Dněstr se jedná o Národní přírodní park NPP (dříve mokřadní plochy ramsarské úmluvy) vyhlášený v březnu 2022.

Měli jsme školit strážce, ale ty zatím tento nově vzniklý NPP nemá. I přesto věříme, že naše představení práce strážců bude pro budoucí strážce přírody v MD přínosem a že pro nadšence z řad místních obyvatel bude naše návštěva impulsem pro vytvoření státem uz nané strážní služby a pro vstup mezi nás strážce v European Ranger Federation  a International Ranger Federation.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: