Úvod >> Zápis č. 14

Zápis č. 14

Zápis ze setkání 13. valné hromady Asociace strážců přírody ČR v Novém městě pod Smrkem 13. května 2011

Úvod – poděkování Borkovi Fraňkovi (BF)
 
Hlavní bod – změna stanov z důvodu zjednodušení názvu a přijímání nových členů
 
Návrh změn názvu na Asociace strážců přírody ČR
 
Přečtení stanov – seznámení se změnami (příloha zápisu)
 
Změna doručovací adresy k BF
 
Změny odhlasovány – 18 (všichni přítomní) pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti
 
Plán práce AS do další Valné hromady
 
Příprava dalšího setkání na Pálavě 2012- změna termínu – počátek dubna 5-6.
 
Výzva k zapojení ostatních členů do práce AS, kdo má relevantní fotky, pošle je Michalovi
 
Ulrychovi (MU)
 
Nabídka příspěvků na jazykové a další vzdělávací kurzy
 
Dokončení příručky
 
Na webu prostor pro JRP
 
Účast AS na přípravách AOPK při změně zákona OP
 
Nové odznaky – sjednocení
 
Info o setkání na Javorině – předání Memoranda na MŽP, ti se dosud nevyjádřili
 
Dotaz na Správu jeskyní ohledně vstupu strážců do jeskyní zdarma, zatím bez odpovědi
 
Účast na setkání strážců – absence KRNAP a Podyjí, BF pošle dotaz na ředitelství
 
31. července – Světový den strážců – jak se zúčastníme?
 
Hospodaření – Iva Němečková – příloha příspěvek na příručku, podle získání grantu se bude odvíjet další hospodaření.
 
Tomáš Klimovič navrhuje podat žádost o grant na vzdělávání strážců – Operační program – TK zjistí podrobnosti, pošle Iva Němečková (IN) a BF
 
Hlasování o rozpočtu – jednohlasně schváleno
 
Hlasování o plánu činnosti – jednohlasně schváleno

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: