www
Úvod >> Celostátní setkání strážců - CHKO Litovelské Pomoraví / Valaskuv-grunt_Kozov_Bouzov_2022-04-02_web.jpg

Celostátní setkání strážců - CHKO Litovelské Pomoraví

1/1
 
 
 
 
Letošní setkání se konalo od pátku 1. dubna do neděle 3. dubna v Bouzově-Kozově. Pořádala je  Asociace strážců  spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podobné setkání probíhá každoročně a účastní se jej strážci z většiny národních parků a chráněných krajinných oblastí CR, přičemž některé z těchto území se vždy stane hostitelem a jakýmsi patronem akce. Tentokrát připadlo pořadatelství na CHKO Litovelské Pomoraví, což bylo ve více než dvacetileté historii poprvé.  Většinou se nás schází až 80, ale v našem regionu je opravdu problém najít v zařízení o takové kapacitě a tak jsme se nakonec sešli v poněkud menším počtu v hotelu Valáškův dvůr v Kozově u Bouzova. Někteří přijeli už ve čtvrtek 31. / 3. Přijela i početná skupina našich slovenských kolegů  v čele s prezidentem ASCHÚS  Danem Hartanským.
   
V bohatém programu přednášek se jako vždy prezentovali i přítomní zástupci  NP a CHKO , kteří přednesli  informace ze svých regionů, včetně úspěchů i problémů, se kterými se potýkají. Nejvíce času a zájmu jsme věnovali případům šumavských strážců, kdy jeden ze strážců byl napaden u Černého jezera německým turistou a vhozen do vody. Vypátrat se ho nepodařilo. Letošní případ dvou strážců napadených v NPR skialpinisty z 8./2. je zatím ještě stále v šetření policie, ve zprávách TV už bylo uvedeno, že byl předán státnímu zástupci. Napadený a na setkání přítomný strážce P.N. nám k tomuto incidentu podal obšírný komentář. ASPČR tento případ pečlivě sleduje. Podrobně se také řešilo od letošního roku nově právo strážců přírody na svých územích zastavovat vozidla a také požadavek na jednotných uniforem pro všechny strážce v ČR.
  Světový den strážců si připomeneme především 30.7.2022 na Pánské skále v severních Čechách. Akce bude prezentovat tam na místě  činnost ochránců přírody různými stánky a transparenty, soutěžemi pro dětí i dospělé, vzpomene se zároven? i na celosvětově všechny zemřelé strážce při výkonu strážní služby. /především Afrika - pytláci /. Podobné akce proběhnou v Moravském krasu, Beskydech a Praze. Veřejnost je srdečně zvána.                                                                                            
Autor, Jaroslav Spurný je dobrovolným strážcem CHKO LiPo
(redakčně upraveno )

 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: