Úvod >> Zápis č. 4

Zápis č. 4

Zápis ze setkání čtvrté valné hromady Asociace strážců přírody ČR v Čížově 27.4.2001, Národní park Podyjí

 • V současnosti má AS ČR celkem 33 členů
 • Setkání na Podyjí se účastnilo celkem 14 členů AS
 • Informace MS o akci v Lombardii
 • Ve 3. Zpravodaji bude informace o setkání strážců v CHKO Polana
 • Vytvořena česká sekce EUROPARCU
 • Pro zaneprázdněnost Dánské AS bohužel spolupráce končí
 • I po opakovaných kontaktech NP Triglav neodpověděl (návštěva se nekoná)
 • IRF ocenila smlouvu mezi českou a slovenskou AS (vůbec první smlouva)
 • Nepodařilo se sehnat finanční prostředky na vydání letáku o stráži přírody
 • Poděkování MU za velký podíl práce na vytvoření letáku


K dispozici přehled stavu stráže přírody ze Slovenska
Aktualizuje se stav stráže přírody v ČR
Vzhledem k vytváření zákona o veřejných strážích nemá význam připravovat rukověť strážce
Nutno MU posílat veškeré příspěvky do zpravodaje
MS připravil přehledy zpráv z IRF
Stav pokladny k 26. 4. 2001 je 16 922,- Kč
V roce 2000 v KRNAPU seminář (k dispozici sborník - právnické záležitosti)

  • Výtěžek z brigád v roce 2000:
   Beskydy 5 000,-
   KRNAP 5 000,-
  • Nákup výtisků "Nové postavení a úkoly stráží" pro členy AS (bohužel nedostatečné množství)
  • Sponzorsky od KK zajištěny loga AS ČR
  • U MU k dispozici i CD o AS ČR
  • K prezentaci je možno využít společný plakát se slovenskou AS
  • Problémy s aktualizací www stránek, MU se pokusí sestavit nové
Zapsal Ing. Josef Šipan
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: