www
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Cestovní zpráva o stavu zrodu strážní služby v Moldavsku

Asociace České a Slovenské republiky nás, manželé Javorské, oslovila s nabídkou proškolit stráž přírody v Moldavsku. Protože se oba ochraně přírody věnujeme profesionálně a protože rádi poznáváme nová místa a nové lidi, přikývli jsme.

Moldavsko (MD), pro Moldavany Moldova, je malá země na východě Evropy ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem. Žije zde 4 mil.obyvatel a hlavním městem je Kišiněv. Užívaná řeč je moldavština, což je směs rumunštiny, ruštiny a gagauzštiny. My jsme se pohybovali po hlavním městě, v okolí do 100km a v Podběstří-samostatná republika za řekou Dněstr.

Na každý den bylo domluvené setkání s místními obyvateli, některými z nich možná adepty na stráž přírody. Jejich zastoupení bylo různorodé-mladí, staří, učitelé, myslivci, rybáři, nadšenci pro ochranu přírody.

Naše první setkání s místními bylo zároveň rozčarováním, protože jsme zjistili, že národní park (NP), do kterého jsme přijeli školit stráž přírody, nemá Správu NP, sídlo NP, svého ředitele, zoologa, botanika-nikoho a nic. Proto bylo pro nás oříškem, jak místním nadšencům pomoci.

Představení NP Slovenský ráj a CHKO Beskydy a prezentace práce strážce probíhaly v ruském jazyce. Angličtina není pro všechny Moldavany srozumitelná na rozdíl od ruštiny, kterou se zde domluvíte se všemi. Bylo znát, že naše práce bude pro začínající strážce užitečnou. Abychom začínající strážce ještě lépe namotivovali, předali jsme našim potencionálním novým kolegům dvě fotopasti. Dar byl přijat s povděkem, úsměvy a neskrývanou radostí. Snad budou záběry z fotopastí prvními svědky pohybu zvěře v krajině nově vzniklého chráněného území.

Jedna přednáška byla naplánována i do školy a nutno podotknout, že bylo velmi milé povídat si s dětmi osmých tříd o ochraně přírody. K velké radosti dětí byla promítnuta i část filmu – Zábery z fotopascí, sesbíraná v letech 2020-2021 ve Slovenském ráji a 4 minutový film o NP Slovenský ráj.

Zúčastnili jsme se také konference, na které ředitel Inspekce životního prostředí IŽP MD představil snahu IŽP na ustanovení strážců přírody – přesněji řečeno dobrovolných strážců přírody. Tento model není z našeho pohledu šťastným řešením, a tak jsme to i našim kolegům sdělili. Stráž přírody, profesionální i dobrovolná, by určitě měla vyvstat ze samotných potřeb NP.

Dalším paradoxem Dolního Dněstru je, dle našich úvah a z toho co jsme viděli a slyšeli, že nově vyhlášený NP Dolní Dněstr nemá status NP jako jinde ve světě. V případě velkoplošně chráněného území Dolní Dněstr se jedná o Národní přírodní park NPP (dříve mokřadní plochy ramsarské úmluvy) vyhlášený v březnu 2022.

Měli jsme školit strážce, ale ty zatím tento nově vzniklý NPP nemá. I přesto věříme, že naše představení práce strážců bude pro budoucí strážce přírody v MD přínosem a že pro nadšence z řad místních obyvatel bude naše návštěva impulsem pro vytvoření státem uz nané strážní služby a pro vstup mezi nás strážce v European Ranger Federation  a International Ranger Federation.

Termín výroční Valné hromady Asociace strážců 2023

Výbor Asociace předběžně navrhuje setkání ve dnech 31. března - 2.dubna 2023. Místem konání bude  pražská ZOO. Mimo jiné si připomeneme 25.výročí založení našeho spolku.

"Klasické" celostátní setkání strážců v obvyklém formátu proběhne na podzim 2023 !

Co je v Asociaci nového ?

 

Po cca 12 letech se strážcovskému webu začalo blýskat na lepší časy. Nečekejte nějakou převratnou změnu tohoto webu - je to bohužel tak stařičký systém, že ani jeho původní autor už ho nedokáže resuscitovat, natož výrazně omladit.  Proto se ( opatrně) těšte na web nový. O strážcích a pro strážce. A samozřejmě také o naší Asociaci strážců.

Tento "starý" web bude ještě chlíli sloužit jako archiv článků a do doby, než bude něco lepšího, bude v některých CHKO ( ty co mají záložku :-)  sloužit pro vkládání hlášenek o strážní službě.

Pokud má být nový web po všech stránách lepší než tento starý, neobejde se to bez  zapojení více lidí. Zatím je to taková smutná oneman show... Výbor AS proto hledá spolupracovníky do redakce ( tj. ty kteří budou web obsluhovat), a především lidi, kteří budou přispívat svými články, postřehy, fotkami, nebo třeba pošlou odkaz či článek o strážcích z nějakého vašeho regionálního webu či časopisu. V začátcích samozřejmě uvítáme i Vaše náměty, co vlastně chcete na strážcovském webu mít.

Zájemci o hvězdnou kariéru redaktora strážcovského webu se mohou obrátit na zatim jediného obsluhovače webových stránek, nejlépe e-mailem na adresu

 

 

S novým rokem přichází i ty méně populární záležitosti, jako je např. platba členských příspěvků. Ty se od založení AS nezměnily, stále ještě je to pouhých 200 Kč. Pro příznivce nových cest zveřejňujeme QR kód k platbě. Rozbalí se Vám po kliknutí na text tohoto článku.

 

qr_code.png
"Kde chybí strážci - hoří les "

 

Asociace strážců ústy svého výboru děkuje všem strážcům národního parku České Švýcarsko za vyčerpávající pracovní nasazení během "požáru století" v tomto parku. Náš obdiv a dík patří samozřejmě HASIĆŮM, ale také strážcům z ostatních národních parků, kteří  přijeli do postižené oblasti pomahát.

Asociace nabídla svou pomoc prostřednictvím dobrovolníků, našich členů. Ta ovšem při vlastním hašení nemohla být využita (n eznalost terénu, organizační komplikace) a bude zvážena při nápravě škod po požáru.

 

Nicméně tato událost (byť v souvislosti s ní o strážcích asi nepadlo ani slovo), si zaslouží malé zamyšlení nad významem strážní služby ve vztahu  k nebezpečí požárů v chráněných územích.

 

Naši členové, dobrovolní i profesionální strážci chráněných území napříč celou zemí, dobře ví jaká rizika ssebou nese rozdělávání ohňů v přírodě. Prakticky po celou dobu své existence se snažíme poukázat na nezastupitelnou úlohu strážců přírody v terénu. Protože kdo jiný by zde pravidla (i ta týkající se ohně), kontroloval či vymáhal. Pokud je nám známo, tak nikdo jiný než strážci se nevěnuje např. likvidaci ohnišť ( aby nelákala další "pyromany"), prakticky nikdo jiný také neřeší přestupky spojené s rozděláváním ohně v chráněných územích ( což je prakticky všude zakázáno). Je nasnadě, že fungující strážní služba výrazně snižuje riziko podobných případů , jako byl letošní ničivý požár v Českém Švýcarsku, neboť samotná přitomnost strážců ( ale v případě ohně i třeba lesníků, revírků, hajných)  v terénu působí preventivně a výchovně.  Ale tento hlas "tam nahoře" moc slyšet není. Spíš to vypadá, že místo posílení strážní služby se bude masivně investovat do různých protipožárních opatření a techniky (cesty, průseky, vodní nádrže, hasičské zbrojnice, letadla a kdovíco ještě).  Jsem přesvědčený o tom, že v území, kde se strážci pohybují často či pravidelně, je riziko požáru menší a často by na jeho likvidaci v místě špatně zabezpečeného ohniště nebo odhozeného "vajgla" stačily síly a schopnosti jednoho odhodlaného, dobře vybaveného a vycvičeného  strážce.

Krátké zprávy z výboru a ERF

Ve dnech 13. - 16. října 2022 se uskuteční 5. Evropský kongres strážců v albánské Tiraně. Podrobnosti obdrželi členové AS emailem. Pokud by někdo měl zájem se zúčastnit, informujte o tom prosím předsedu. Bylo by vhodné se dohodnout na obsahu i formě reprezentace naší organizace i českých strážců.

Avizovaná podzimní   Valná hromada naší Asocice k 25. výročí jejího založení NEBUDE . Předseda AS sice dojednal atraktivní prostory v pražské ZOO, ale říjnový termín se ukázal být trošku nešťastným - nikdo jaksi nemá čas :-(   Ale nezoufejte, věříme, že toto pěkné výročí si připomeneme na celostátní setkání v roce příštím.

Výroční zprávy Asociace

Do sekce Asociace strážců / Výroční zprávy  byly vloženy výroční zprávy našeho spolku

z roku 2019 a 2020

STRÁŽCI v médiích

Rozuzlení případu napadení strážce na ?umavě - Skialpinista má za surový útok na strážce šumavského národního parku zaplatit pokutu 30 tisíc korun

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/8891-skialpinista-ma-za-surovy-utok-na-strazce-sumavskeho-narodniho-parku-zaplatit-pokutu-30-tisic-korun.html?utm_source=copy

Velmi zajímavé video a k tomu povídání nejen o strážcích se objevilo na stránkách oblíbeného otdoorového obchodu Hanibal (4/2022)

https://www.hanibal.cz/clanek/16656/freerider-vs-strazce-parku-komu-patri-krkonose/?fbclid=IwAR0lt2wxs0dLEKIph3_V6-KYRhCEKY6KKX8VI0FTpel7a06rNIkO3XrDr1o

Jak to dopadlo s agresorem (viz. předchozí příspěvek)   4/2022

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/458369-muze-ktery-mel-napadnout-strazce-parku-na-sumave-obvinili-hrozi-mu-ctyri-roky?msclkid=bf3d8b0bb4c111ecb7d3ccb44e579c99

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-utok-na-strazce-sumavskeho-parku-padlo-obvineni-40392397?msclkid=bf3db0f2b4c111ec876c38459c3a695b

 

Další, zatím asi nejnepochopitelnější útok na strážce šumavského NP ( 2/2022)

https://www.krimi-plzen.cz/a/napadeni-2022-02-09-142356/

 

Strážci vs. skialpinisti -  "úlovek" jesenických strážců (1/2022)

https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/s-vedomim-zakazu-se-vydali-s-mackami-a-cepiny-do-nitra-rezervace/

 

O posílení pravomocí strážců (10/2021)

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381991022-udalosti-v-regionech/obsah/871011-ochrana-prirody/

 

Pár momentek z houbařské koronasezóny v Beskydech (9/2021)

https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/3373462-ochranci-prirody-v-beskydech-kontroluji-neukaznene-ridice

 

Strážce leckdy bojuje s větrnými mlýny - aneb Kamenní mužíci v Českém ráji (8/2021)

https://liberec.rozhlas.cz/lide-stavi-v-prachovskych-skalach-mohyly-strazci-je-nestihaji-rozebirat-kamenni-8561716

 

Útok na strážce NP Šumava (7/2021)

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/cizinec-shodil-strazce-parku-na-sumave-d-161706/

 

Obsáhlý článek o historii strážní služby na Šumavě

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-historie-ochrany-prirody/historie-strazni-sluzby-v-np-a-chko-sumava/

 

Společná akce strážců Moravského krasu s Policií ČR (6/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=dA9Cd4Nyoho

 

O strážcích v CHKO Litovelské POmoraví (4/2021)

https://pres.upmedia.cz/publicistika/dobrovolnici-chrani-litovelske-pomoravi

 

Strážci v Moravském krasu  a přestupky v dobách koronavirových (3/2021)

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/strazci-prirody-v-moravskem-krasu-ulozili-loni-trikrat-vice-pokut

 

"Horká" zima 2020/21 v Jeseníkách ( 1/2021)

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/ochranci-prirody-udelili-v-jesenikach-radu-pokut-posiluji-straz

 

Rozhovor o beskydských strážcích (11/2020)

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/beskydy-strazce-prirody-jiri-lehky-chko.A201116_581466_ostrava-zpravy_jog

 

O strážcích v národním parku Českosaské Švýrasko (8/2020)

https://radiozurnal.rozhlas.cz/strazci-v-narodnim-parku-ceske-svycarsko-musi-byt-vybaveni-fyzickou-kondici-i-8279982

 

Představení práce strážců na Youtube kanálu Minuty z Krkonoš (3/2015)

https://www.youtube.com/watch?v=mRTc0EoS5GQ&t=22s

 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka