www
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:

KODEX strážce přírody

/ 3

Dlouhá léta jsme jako strážci měli pocit, že v Zákoně ani Vyhlášce, není řečeno vše. Tedy TO, jaký byl měl strážce být z hlediska lidských a morálních kvalit či vystupování ve službě. Inspirováni zahraničními kolegy jsme vytvořili tento soubor pravidel, kterými se snažíme při výkonu strážní služby řídit

 

1) Strážce svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje státní ochranu přírody.
2) Strážce je loajální k orgánu, který jej ustanovil - ve styku s veřejností zastává názory OOP.
3) Strážce při plnění svých povinností zachovává důstojnost - svou vlastní i osob, se kterými přichází do styku.
4) Strážce je aktivní v přístupu ke svěřeným úkolům i k návštěvníkům.
5) Strážce zná svěřené území, jeho hodnoty a seznamuje s tím i druhé.
6) Strážce dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace (vč.jazykové) i udržování fyzické kondice.
7) Strážce upřednostňuje podání informace a poučení před sankcí.
8) Strážce vystupuje rozhodně a profesionálně.
9) Strážce usiluje o dobré vztahy s místní komunitou - obyvateli, hospodařícími subjekty a orgány veřejné správy.
10) Strážce ve službě je vždy řádně ustrojen a upraven.

 

Přijato valnou hromadou Asociace strážců dne 9.4.2010 v CHKO Moravský kras .

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka