www
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Vzdělávání

Vzdělávání

Studijní stáže stráže přírody

Asociace strážců ve spolupráci se strážní službou některých národních parků a chráněných krajinných oblastí nabízí svým členům studijní stáže ve vybraných  CHKO či národních parcích. Stážista bude mít možnost zúčastnit se jako "pozorovatel"  normálního pracovního dne strážců v území, kde hostuje. Hostitel vám určí program, a obvykle také pomůže se zajištěním ubytování v místě. Má také samozřemě právo Vaši stáž odmítnout nebo zrušit, dle svých momentálních provozních podmínek. Termín a délka stáže je na vzájemné dohodě (obvykle 2-5 dnů), konečné slovo má hostitel.

Pozor, stáž není dovolená, kde se necháte provázet po krásách přírody. Naopak, je žádoucí, abyste nahlédli, příp. se přímo zapojili do všech běžných činností místních strážců po celou jejich pracovní dobu/dobu služby. Více iformací a kontakty na území, kde lze stážovat podá Antonín Tůma ( ).

Právní okénko pro strážce

Článek z časopisu Ochrana přírody 5/2021 o pravomoci zastavovat vozidla ( a pořizovat obrazový a zvukový záznam) https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/posileni-pravomoci-straze-prirody-a-lesni-straze-v-ramci-tzv-antiinvazni-novely/

 

 

Článek z časopisu Ochrana přírody 3/2016  o problematice pozastavování rušivé činnosti

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/pozastaveni-rusive-cinnosti-strazcem-prirody/

 

 
SDĚLENÍ legislativního odboru Ministerstva životního prostředí  ( č.ZP03/2005) k postavení Stráže přírody - § 81 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Seznam doporučené literatury

I.Němečková ed. - Příručka pro stráž přírody ( tzv. Handbook), Asociace strážců přírody, 2011

v pdf najdete v sekci ke stažení

 

J.Valenta - Komunikace pro strážce (Příručka pro strážce přírody II),   Asociace strážců přírody, 2013

v pdf najdete v sekci ke stažení

 

Z.Břečka, J.Břečka a kol. - Zásady první pomoci (nejen) pro strážce (Příručka pro strážce přírody III),   Asociace strážců přírody, 2016                          v pdf najdete v sekci ke stažení

 

H.Malá - Stráž přírody , Orac  Praha, 2000

 

J.Staněk, L.Řehák - Nové postavení a úkoly stráží , příručka pro myslivecké stráže, rybářské stráže, vodní stráže, stráže přírody a lesní stráže, Venator, 2000

 

 

L.Ptáček, T.Růžička - Jak pře(d)kládat svět ,Základy dobré interpretace, Nadace partnerství 2013

 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka