stredohori
Č. středohoří
Úvod >> Stráž přírody CHKO České středohoří

Stráž přírody CHKO České středohoří

/ 7

Stráž přírody (dále jen SP) chráněné krajinné oblasti České středohoří byla zřízena z řad dobrovolníků ke spolupráci při ochraně přírody a krajiny CHKO České středohoří v roce 1993 (po vydání zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). SP fungovala do roku 2004. Činnost SP byla obnovena 14. dubna roku 2011. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny přímo v terénu , dále pak informační, průvodcovská a výchovná činnost, pomoc při managementu území a odborných činnostech Správy CHKO.

Hlavní  důraz je kladen na prevenci a enviromentální výchovu. Úzká spolupráce v orchraně přírody je navázána s Policií ČR - obvodním oddělením poříční policie Brná n/L, kde v rámci společných hlídek doplňuje stráž přírody policii České republiky a naopak. Postupně SP navazuje spolupráci s dalšími obvodními odděleními PČR (městkou, obecní policií).Nedílnou součástí  ochrany přírody jsou i ostatní složky stráží jako myslivecká, lesní a rybářská stráž. V rámci vzdělávání strážců dochází rovněž ke spolupráci s nevládními organizacemi jako např. Asociací strážců ČR, střediskem ekologické výchovy Sever Litoměřice, Junákem - svazem skautů a skautek ČR, střediskem Radobýl Litoměřice, ČSOP ZO 37/02 Litoměřice, dále se záchrannou stanicí pro volně žijící handicapované živočichy - Falco Dolní Týnec, KČT atd.

 

Pomocnu ruku  při ochraně přírody zajišťují rovněž strážci ze sousední CHKO Labské pískovce pod vedením Ing. Miroslava Rybáře a dále NP České Švýcarsko pod vedením Václava Niče. SP CHKO České středohoří řeší nejčastěji přestupky nepovolených vjezdů, nelegálních skádek, táboření, nepovolené požkozování a kácení dřevin, pomáhá při kontrolní činnosti dodržování podmínek rozhodnutí Správy CHKO České středohoří (plnění náhradních výsadeb dřevin, plnění nápravných opatření - např. osazování budek na panelové domy při zateplování, odstraňování nelegálních skládek). SP se dále významně podílí na mapování rostlin a živočichů, kontrole maloplošných chráněných území a evropsky významných lokalit, hnízdišť zvláště chráněnných druhů ptáků, stavu památných stromů, či tvorbě fotodokumentace.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: