stredohori
České středohoří
Úvod

V sobotu 26. 5. 2018, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, se v obci Raná u Loun uskutečnil již 7. ročník tradiční akce s názvem: "Slavnosti stepí". Jedním z partnerů letošního ročníku byla i Asociace strážců přírody ČR. Na stánku stráže přírody CHKO Českého středohoří byl přípraven bohatý program pro návštěvníky. Vedle ukázky několika vycpaných zvířat, hmatových krabic, střelby ze vzduchové pistole si zde bylo možno "osvěžit" základy první pomoci, včetně masáže srdce na připravené figuríně. Se zajištěním programu na stánku pomáhali členové Litoměřického oddílu Mladých ochránců přírody.

Chraněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Více...

Jedinečné kouzlo tohoto klenotu středoevropské krajiny silně přitahuje jak obdivovatele přírodních a kulturních krás, tak turisty, sportovce, nejrůznější badatele i milence. Pro každého z nich nabízí něco z nepřeberného bohatství, jež pramení z dlouhé a pestré historie přírody i lidské civilizace. Je to kraj Přemysla Oráče, českého granátu, "Zahrady Čech", "České Arkádie" se spoustou idylických luk a lesů ale současně také kraj rychle se měnící pod vlivem dnešní výstavby venkovských a městských sídel, komunikací a dalších objektů. Více...

V sobotu 21. 4. 2018 se konal jarní úklid PP Nebočadský luh. Akci pořádal Děčínský aktiv stráže přírody (AOPK ČR, RP SCHKO ČS) pod hlavičkou Asociace stráže přírody, za podpory Záchranných stanic  FALCO Dolní Týnec a ARCHA Liberec. Součástí úklidu byla oprava poškozeno značení hranice přírodní památky.

O životě Bobra evropského vyprávěl Miroslav Půlpán. Vedle vycpaného bobra zde byl k vidění z avifauny  kormorán velký a moudivláček lužní, kteří patří mezi tradiční obyvatele tohoto maloplošného chráněného území u Děčína. Do úklidu se zapojili i žáci ZŠ Březová ulice v Děčíně pod vedením učitele Mgr. Lukáše Bartoně.

Fotografie poskytnul strážce Ota Dračka.

program pro žáky ZŠ
oprava poškozeného hraničníku
výsledek společné práce
Jarní aktiv

Letošní jarní setkání členů dobrovolné stráže přírody CHKO České středohoří
se uskuteční v sobotu 17. března 2018 od 9 do cca. 14 hod. v budově Správy CHKO České středohoří
v Litoměřicích (Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice).
Kontakt na pořadatele: Lenka Černá, , tel. 725 729 103

Stráž přírody (dále jen SP) chráněné krajinné oblasti České středohoří byla zřízena z řad dobrovolníků ke spolupráci při ochraně přírody a krajiny CHKO České středohoří v roce 1993 (po vydání zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). SP fungovala do roku 2004. Činnost SP byla obnovena 14. dubna roku 2011. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny přímo v terénu , dále pak informační, průvodcovská a výchovná činnost, pomoc při managementu území a odborných činnostech Správy CHKO. Více...

BioLogem ve čtyřech krocích

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: