poodri
Poodří
Úvod >> Užitečné odkazy
Užitečné odkazy
Užitečné odkazy

ÚŘADY
- Správa CHKO Poodří: http://poodri.ochranaprirody.cz )
- Úřady MSK: http://urady.statnisprava.cz )
- Ekonomické subjekty: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz )
 
ZÁKONY
- Legislativa MŽP: http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf
- Zákony: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
 
PŘÍRODA
- Obojživelníci: http://www.obojzivelnici.wbs.cz
- Plazi a obojživelníci: http://www.evarcha.cz/doku.php?id=data
- Velké šelmy: http://www.selmy.cz
- Hlas pro tento den - atlas živočichů ČR: http://www.rozhlas.cz/hlas/portal
- Atlas poškození dřevin: http://atlasposkozeni.mendelu.cz
- Veronica: http://www.veronica.cz
- Česká společnost ornitologická: http://www.birdlife.cz
- Moravský ornitologický spolek: http://www.mos-cso.cz/cz
- Biomonitoring: http://www.biomonitoring.cz
- Broukoviště: http://www.calla.cz/stromyahmyz/broukoviste-loggery.php
 
OCHRANA PŘÍRODY
- Správa CHKO Poodří: http://poodri.ochranaprirody.cz

- Maloplošná chráněná území: http://www.ochranaprirody.cz/lokality/

- Příroda v ČR:  http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=default_cz
- Asociace strážců přírody: http://strazprirody.cz
- Záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě: http://www.csopnj.cz
- Záchranné stanice v ČR: http://www.zvirevnouzi.cz
- Ochrana ptáků: http://www.ochranaptaku.cz
- Skleněné nebezpečí: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1646
- Ochrana ptáků před skleněným nebezpečím: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/ochrana-ptaku-pred-sklenenym-nebezpecim.html
- Záchranné programy ohrožených druhů: http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223
 
MYSLIVOST
- Doby lovu zvěře: http://www.cmmj.cz/Informace-pro-myslivce/Doby-lovu-zvere.aspx
- Myslivecká zoologie: http://ldf.mendelu.cz/myslivost/myslivost.html
- Zajímavé odkazy: http://www.myslivost.cz/Rozcestnik/Zajimave-odkazy.aspx
 
RYBÁŘSTVÍ
- Český rybářský svaz - Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko: http://www.rybsvaz-ms.cz/uvod.html
- Legislativa: http://www.rybsvaz-ms.cz/legislativa.html
- Rybářské revíry ČR: http://www.rybsvaz.cz/?page=reviry%2Freviry&lang=cz&fromIDS=&typ=mpr
- Rybářské revíry MSK : http://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/rybarske-reviry
- Rybářské revíry MSK - mapa: http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/zpz_rybrev/index.php?client_type=map_resize&Project=TMS_KU_ZPZ_RYBREV&client_lang=cz_win
- Nepůvodní ryby v ČR: http://www.rybareni.com/seznam/nepuvodni.htm
- Klíč k určování ryb: http://www.splavek.info/klic.html
 
PERIODIKA
- Ekolist: http://ekolist.cz
- Enviweb: http://www.enviweb.cz
- Ochrana přírody: http://www.casopis.ochranaprirody.cz
- Časopis Poodří: http://www.casopispoodri.cz
- Natura TV: http://www.natura-tv.cz
- Zelený kruh: https://www.facebook.com/zelenykruh
- Facebook - CHKO Poodří: https://www.facebook.com/ChranenaKrajinnaOblastPoodri
- Facebook - Stráž přírody: https://www.facebook.com/pages/Str%C3%A1%C5%BE-p%C5%99%C3%ADrody/335333289841894
 
MAPY
- Mapomat (webgis)  http://mapy.nature.cz
- Rybářské revíry: http://www.rybsvaz.cz/?page=reviry%2Freviry&lang=cz&fromIDS=&typ=mpr
- Černé skládky: http://www.zmapujto.cz
- Mapové portály státní správy: http://geoportal.gov.cz/web/guest/other-portals
- Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
- Mapy - šelmy: http://mapa.selmy.cz
- Územní plány obcí: http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/mapy_upo

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka