poodri
Poodří
Úvod >> Stráž přírody v CHKO Poodří a její význam

Stráž přírody v CHKO Poodří a její význam

/ 6

Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále jen „CHKO Poodří“) zřídila dobrovolnou stráž přírody za účelem spolupráce při ochraně přírody a krajiny CHKO Poodří. Posláním stráže je strážní, kontrolní, informační, výchovná a odborná činnost ve svěřeném území. Stráž přírody CHKO Poodří je tvořena strážci, zpravodaji a čekateli. Strážci a zpravodajové jsou stráží přírody CHKO Poodří ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Všeobecně je stráž přírody lidmi stále často nesprávně považovaná za represivní složku, zatímco by u strážců mohli spíše hledat informace, pomoc a radu. Rangeři v zahraničí (na západ od nás) často spíš než pokutové bloky nosí v batohu lékarničku či štos informačních letáčků. Na druhou stranu nikoho nenapadne neuposlechnout jejich pokynů, hádat se s nimi o svá domnělá, ústavou zaručená práva (rozuměj- dělat si v rezervaci co se mi líbí) či dokonce posílat strážce do háje, jak je tomu tak často u nás.

Strážce by měl být člověkem, kterého potkáte na horské pěšině, v lese, na lukách, který Vám podá informace o místní přírodě, zajímavostech i službách (hospoda, cykloservis, odkud kam jezdí autobusy?), upozorní na povolené i nepovolené aktivity, nabídne průvodcovské služby nebo třeba informační leták. Spíš než pokutové bloky by měl mít v batohu lékárničku, mapu, mobil s číslem Horské služby a vědět jak to použít.

Pokud ale zjistí porušování předpisů na ochranu přírody, pak musí v rámci svých možností zasáhnout . Je třeba zdůraznit, že dobrovolný strážce přírody je ze zákona veřejný činitel, takže jeho výzvy jste povinni uposlechnout . Strážce také může zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky a v rámci svých pravomocí i vstupovat na cizí pozemky . Zákon mu umožňuje i zadržet osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, do té doby, než zjistí její totožnost.

 

Více též v bloku článků " Kdo nebo co je stráž přírody ".

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: