krivoklat
Úvod

Kraj Oty Pavla. "Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada a nebo také zámecký park ..." . Tak líčí přírodu Křivoklátska spisovatel Ota Pavel v jedné z nejznámějších povídek - Smrt krásných srnců. Více...

Posláním stráže přírody  je kontrolní, informační, výchovná, průvodcovská a odborná činnost ve svěřeném území. Stráž je na území CHKO Křivoklátsko ustanovena Správou CHKO Křivoklátsko. V současné době působí na Křivoklátsku 19 dobrovolných strážců. Strážce je fyzická osoba pověřená výkonem státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, která má ze zákona postavení úřední osoby,  jejímž úkolem je zejména dohled nad dodržováním právních předpisů v ochraně přírody a krajiny a kontrola plnění rozhodnutí či závazných stanovisek vydaných zřizovatelem. Více...

BioLogem ve čtyřech krocích

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: