jeseniky
Jeseníky
Úvod
Aktiv dobrovolných strážců přírody vznikl v Jeseníkách krátce po založení Správy, tedy na počátku 70. let minulého století. Jeho hlavním smyslem byla a stále je snaha o zajištění praktické ochrany nejcenějších jesenických lokalit. Dnes strážci přírody fungují především jako informační služba pro návštěvníky, usměrňují jejich pohyb, rozdávají letáky, poskytují rady, sbírají odpadky a podobně. Pohybují se zejména v turisticky atraktivních oblastech, které jsou zároveň nejpřísněji chráněny - Národní přírodní rezervace Praděd, Rejvíz a Šerák - Keprník. Více...
BioLogem ve čtyřech krocích

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: