beskydy
Beskydy
Úvod >> Archív článků a informací / Těžní věže musí z Beskyd pryč

Těžní věže musí z Beskyd pryč

Tisková zpráva města Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovice ze dne 9. prosince 2013

Těžní věže musí z Beskyd pryč, OKD s odvoláním neuspěly!!!

Krajský úřad Moravskoslezského kraje potvrdil 5. 12. 2013 rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. OKD mají 10 měsíců na odstranění černých staveb na dole Frenštát. Do 4 měsíců musí společnost předložit plán jejich likvidace.

Společnost OKD už téměř tři roky čelí skutečnosti, že má v areálu dolu Frenštát přes padesát „černých staveb“, tzn. staveb, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání, včetně obou těžních věží. Na tuto skutečnost upozornil už v lednu roku 2011 obecní úřad v Trojanovicích. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm zahájil řízení o jejich odstranění a 26. června 2013 vydal rozhodnutí o odstranění dočasných stavení z areálu dolu Frenštát. OKD se proti tomuto rozhodnutí odvolala na Krajský úřad Moravskoslezského kraje a ten 5. prosince 2013 rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm o odstranění staveb potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V rozhodnutí, kterým zdejší stavební úřad nařídil odstranění staveb spol. OKD, a.s., v k.ú. Trojanovice, je mimo jiné uložena vlastníkovi staveb povinnost zajistit a předložit stavebnímu úřadu návrh technologického postupu prací při odstraňování staveb, a to ve lhůtě do 4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu.  Zároveň je v tomto rozhodnutí stanovena celková lhůta pro odstranění staveb spol. OKD, a.s. v k. ú. Trojanovice, a to do 10 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. „Je to největší černá stavba v republice a já jsem rád, že se s konečnou platností potvrdilo, že máme pravdu. OKD už před několika lety deklarovala ústy personálního ředitele Radima Tabáška, že bude v této věci respektovat rozhodnutí stavebního úřadu. Od té doby se ale brání zuby nehty a zkouší celé řízení prodlužovat. Nejprve se těžaři neúspěšně snažili zvrátit rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění staveb svou žádostí na OBÚ k prodloužení doby jejich trvání. Teď se odvolali na kraj a ten nyní dal stavebnímu úřadu ve Frenštátě opět za pravdu. Zkrátka ty stavby tam už 25 let neměly stát a musí pryč, to je celé,“ vyjádřil se starosta Trojanovic a zároveň předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný.

Proti přítomnosti černých staveb v areálu dolu se už 15. května 2013 ostře postavilo 23 starostů beskydských obcí prostřednictvím deklarace určené generálnímu řediteli OKD, a. s. Jánu Fabiánovi, kde ho žádali o okamžité ukončení obstrukcí ze strany OKD a odstranění černých staveb na Dole Frenštát. Podle Novotného navíc OKD v souvislosti s dolem Frenštát porušuje zákon jednak existencí černých staveb, ale také jejich pronajímáním třetím osobám.

„Podle mého zde dochází k neoprávněnému obohacování. Pronajímají v areálu dolu stavby, které už zde vůbec neměly stát. To samozřejmě s sebou nese i jistá bezpečnostní rizika. Tím poškozují především samotné nájemníky. Poté co budou černé stavby odstraněny, jsou samosprávy připraveny podle svých možností poškozeným firmám nabídnout náhradní prostory,“ řekl Novotný.  Nyní OKD zůstala jediná a poslední možnost, jak celý proces zvrátit. Podat žalobu o přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu a zároveň požádat soud, aby OKD přiznal odkladný účinek k pravomocnému rozhodnutí o odstranění staveb.“ Předseda sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu dodává: „To, že žalobu skutečně podají, je vzhledem k tomu, jak se OKD staví k problémům a drží slovo, pravděpodobné. Podle mého se ale  už nyní hraje pouze o čas. To znamená, že pád těžních věží je nevyhnutelný. Nejedná se o to, jestli ano nebo ne, ale o to, kdy. My Valaši jsme zvyklí čekat a zároveň si jít tvrdě za svým.“     

Mgr. Zdeňka Leščišinová
starostka Frenštátu pod Radhoštěm

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka