beskydy
Beskydy
Úvod
Strážní služba CHKO Beskydy
... je vykonávána především dobrovolníky , kteří tak pomáhají Správě CHKO s ochranou přírody Beskyd. Jejich úkolem je především kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody v terénu, dále pak informační, příp. průvodcovská činnost, údržba cenných území a jeho značení, mapování druhů. Případní noví zájemci o tuto činnost  mohou kontaktovat vedoucí strážní služby, kterou  od 1.2. do 12.9. 2022 bude ing. Jana Javorská .
 
Obecné informace o stráži přírody najdete např. zde...
Jarní aktiv stráže přírody CHKO Beskydy 2022

Vážení kolegové a kolegyně, přátelé

dovolujeme si Vás tímto pozvat na tradiční jarní AKTIV strážců přírody CHKO Beskydy, který se uskuteční v pátek a sobotu 8. - 9. 4. 2022. V pátek v podvečer se v 16:30 sejdeme v prostorách Valašského ekocentra ČSOP ve Valašském Meziříčí. Ekocentrum sídlí v domku s přírodní zahradou na okraji areálu bývalých kasáren, při silnici do Hrachovce (ul. Šafaříkova 555; N 49°27.97660', E 17°59.11358'). Aktiv bude v sobotu pokračovat exkurzí do PR Makyta pod vedením Marušky Popelářové. Po návratu z terénu se ještě sejdeme v ekocentru na schůzi ČSOP Strážci Beskyd. Na této schůzi bude možné přijímat nové členy, takže případné zájemce prosíme o doručení přihlášky.


V pátek Vás budeme informovat o aktuálním dění na Správě CHKO, možnostech zapojení do monitoringů, probereme, jak to bude dál s nelegálními vjezdy. Velmi uvítáme také Vaše fotky, videa, informace z terénu či dotazy. Konkrétní program bude ještě upřesněn. V případě zájmu o prezentaci vlastní činnosti, námětu či požadavku na doplnění programu a jiným požadavkům na Správu CHKOB to prosím sdělte co nejdříve .

Připraveno bude drobné občerstvení, káva, čaj. Na sobotní exkurzi si prosím vemte vlastní zásoby a také dalekohledy (exkurzi zaměříme nejen botanicky, ale také ornitologicky - pozváni jsou ornitologové Dan Křenek a Jiří Pavelka; o šelmách možná popovídá Michal Bojda a o lese a rezervaci Pavel Popelář)...

Svou účast prosím potvrďte nejlépe v on-line formuláři:
https://doodle.com/poll/agwgu4zs9yp2znud?utm_source=poll&utm_medium=link nebo na mail: a to do 27. 3. 2022.

Těšíme se, že se po delší době osobně uvidíme..


Za Správu CHKO

Javorská Jana
Valasová Aneta

"Nový" přestupkový zákon - co by měl strážce vědet

Od 1. července 2017 platí nový přestupkový zákon ( přesněji zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Pro nás strážce asi nejpodstatnějšími změnami jsou:

1) pokutovým blokům se nově říká Příkazový blok . Zůstává možnost uložit příkaz na místě zaplacený či nezaplacený.

2) Výše pokuty uložená příkazovým blokem je  max. 10.000 Kč což už je dostatečné i na závažnější přestupky než je např. vjezd do lesa, či vstup do NPR mimo značku. Mladistvému obviněnému však lze uložit pokutu jen do výše 2.500 Kč !

3) Příkazovým blokem lze nově ukládat pokuty i právnickým osobám. Jsou k tomu speciální bloky, ty však strážci nebudou fasovat. Přestupky firem bude i nadále řešit přímo Správa CHKOB.

Většina zásadních věcí se ovšem nemění - dál platí, že za přestupek nelze postihnout nezletilé, poslance, diplomaty aj. lidi s imunitou, vojáky, policisty či profi-hasiče (pokud to ovšem přiznají :-) 

Jednou z forem trestu je i napomenutí - to by se ovšem musí ukládat písemně. Takže i toto prosím nechte na SCHKOB. Nově se objevila možnost upuštění od správního trestu - v našem případě tedy "prominutí pokuty", pokud  lze vzhledem k povaze a závažnosti přestupku očekávat, že stačí samotné projednání. Typicky např.  vyvedení z NPR s "vynadáním" odůvodňuje neuložení pokuty.

V roce 2017 se konečně zlomila také jakási kletba, která bránila dobrovolným strážcům používat bloky. Někteří z vás zjistili, že to je velmi jednoduché a účinné řešení, obzvlášť u "běžných" přestupků (viz.výše). Budu rád, když si i další strážci o přidělení bloků řeknou:-).

Jiří Lehký, vedoucí strážní služby

KAM zapsat pozorování rostlin a živočichů

Aby hlášení Vašich nálezů a pozorování měla ještě větší smysl, ukládejte je rovnou tam, kde mají největší význam - do Nálezové databáze ochrany přírody ! Každý pracovník Správy CHKO, když má rozhodovat o území které detailně nezná, se do NDOPu musí podívat. Když zapíšete své pozorování do aplikace BioLog, je to tam prakticky HNED. Do BioLoga lze zapisovat v klidu doma na PC, nebo pomocí chytrého telefonu přímo v terénu - pak Vám nahradí zápisník. Umožní přesnou lokalizaci, fotodokumentaci i popis toho, co jste pozorovali přímo v terénu.  Více...

Podpořte beskydské strážce

K propagaci naší práce i drobnému příspěvku do fondu BR (Beskydský ranger:-) nabízíme :

1) Igráček Strážce Jirka - kultovní figurka v našich barvách, 100,- Kč

2) Samolepka CHKOB na auto - logo CHKOB na záď vašeho auta, 50,-Kč

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: