beskydy
Beskydy
Úvod
Strážní služba CHKO Beskydy
... je vykonávána především dobrovolníky , kteří tak pomáhají Správě CHKO s ochranou přírody Beskyd. Jejich úkolem je především kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody v terénu, dále pak informační, příp. průvodcovská činnost, údržba cenných území a jeho značení, mapování druhů. Případní noví zájemci o tuto činnost  mohou kontaktovat vedoucího strážní služby, kterým je Mgr. Jiří Lehký.
 
Obecné informace o stráži přírody najdete např. zde...
Jarní AKTIV strážců CHKO Beskdy - 15.4.2023

Zveme všechny strážce zpravodaje, čekatele i nové zájemce na naše tradiční jarní setkání, kde budete mít příležitost potkat staré známé, poznat se s novými, zeptat se pracovníků Správy na to co vás zajímá i poslechnout si zajímavosti a novinky z CHKO Beskydy.

Jarní AKTIV se uskuteční v sobotu 15. dubna od 9:00 v prostorách Informační střediska CHKO Beskydy (též známé jako zážitkové centrum URSUS ) v Dolní Lomné (viz: https://mapy.cz/s/povekenela). Středisko bude pro Vás otevřeno od 8:00 hod .

Na akci se prosím přihlašte  vyplněním tohoto formuláře https://forms.gle/zvfqzrvqZNQockbq5
případně e-mailem ( telefonicky, poštou ...)

Dovoluji si připomenout, že pro  strážce a zpravodaje je účast na jarní aktivu povinná ,
tudíž formulář prosím vyplňte i v případě, že se nebudete moci zúčastnit - je tam na to políčko :-)

Na programu bude mj.

50 let CHKO Beskydy
Tetřev hlušec v Beskydech - o záchranném chovu a vypouštění tetřevů, a jestli a jak mohou pomoci strážci (A.Jonáková - Lesní správa FM, odchovna Řepčonka)
Vyhodnocení strážní služby v roce 2022 & pokyny pro rok 2023   ( J.Javorská, A. Valasová,J.Lehký)
Jak řešíme nepovolené vjezdy vozidel                                            ( K.Dobešová)
Příspěvky jednotlivých strážců či pracovníků Správy - co jste dělali, viděli, zažili, s čím potřebujete pomoct ad. ...

V případě zájmu - "školení" či přednáška o předpisech, které by měl strážce znát

Ukončení do 16:00 , počítáme s pauzou na oběd.


Organizační a technické pokyny:

- nejbližší zastávka autobusu - D.Lomná, Zátoka
- parkování    - u střediska URSUS do vyčerpání kapacity ( a dle šikovnosti řidičů) - cca 10 aut
            - u areálu Matice slezské ( N 49°32.91060', E 18°42.58380')  nebo u pekárny ( N 49°32.91953', E 18°42.53568')
- drobné občerstvení zajistí Správa CHKOB,
ale, pokud chcete nebo může dovézt třeba vlastnoručně upečenou buchtu apod. tak budeme moc rádi (a ocení to jistě všichni ostatní)

- oběd vlastní nebo společně zajdeme do  restaurace Pod Akáty - viz. přihlašovací formulář

- kdo by chtěl přijet již v pátek, může si domluvit prosté ubytování u našeho strážce Petra Cymorka v Horní Lomné ( petr.cymorek@centrum.cz)
  Náročnější si pak jistě vyberou z pestré nabídky místních hotelů a penzionů

 

"Nový" přestupkový zákon - co by měl strážce vědet

Od 1. července 2017 platí nový přestupkový zákon ( přesněji zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Pro nás strážce asi nejpodstatnějšími změnami jsou:

1) pokutovým blokům se nově říká Příkazový blok . Zůstává možnost uložit příkaz na místě zaplacený či nezaplacený.

2) Výše pokuty uložená příkazovým blokem je  max. 10.000 Kč což už je dostatečné i na závažnější přestupky než je např. vjezd do lesa, či vstup do NPR mimo značku. Mladistvému obviněnému však lze uložit pokutu jen do výše 2.500 Kč !

3) Příkazovým blokem lze nově ukládat pokuty i právnickým osobám. Jsou k tomu speciální bloky, ty však strážci nebudou fasovat. Přestupky firem bude i nadále řešit přímo Správa CHKOB.

Většina zásadních věcí se ovšem nemění - dál platí, že za přestupek nelze postihnout nezletilé, poslance, diplomaty aj. lidi s imunitou, vojáky, policisty (pokud to ovšem přiznají :-) 

Jednou z forem trestu je i napomenutí - to by se ovšem musí ukládat písemně. Takže i toto prosím nechte na SCHKOB. Nově se objevila možnost upuštění od správního trestu - v našem případě tedy "prominutí pokuty", pokud  lze vzhledem k povaze a závažnosti přestupku očekávat, že stačí samotné projednání. Typicky např.  vyvedení z NPR s "vynadáním" odůvodňuje neuložení pokuty.

V roce 2017 se konečně zlomila také jakási kletba, která bránila dobrovolným strážcům používat bloky. Někteří z vás zjistili, že to je velmi jednoduché a účinné řešení, obzvlášť u "běžných" přestupků (viz.výše). Budu rád, když si i další strážci o přidělení bloků řeknou:-).

Jiří Lehký, vedoucí strážní služby

KAM zapsat pozorování rostlin a živočichů

Aby hlášení Vašich nálezů a pozorování měla ještě větší smysl, ukládejte je rovnou tam, kde mají největší význam - do Nálezové databáze ochrany přírody ! Každý pracovník Správy CHKO, když má rozhodovat o území které detailně nezná, se do NDOPu musí podívat. Když zapíšete své pozorování do aplikace BioLog, je to tam prakticky HNED. Do BioLoga lze zapisovat v klidu doma na PC, nebo pomocí chytrého telefonu přímo v terénu - pak Vám nahradí zápisník. Umožní přesnou lokalizaci, fotodokumentaci i popis toho, co jste pozorovali přímo v terénu.  Více...

Podpořte beskydské strážce

K propagaci naší práce i drobnému příspěvku do fondu BR (Beskydský ranger:-) nabízíme :

1) Igráček Strážce Jirka - kultovní figurka v našich barvách, 100,- Kč

2) Samolepka CHKOB na auto - logo CHKOB na záď vašeho auta, 50,-Kč

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: