Beskydy
Úvod >> Archív článků a informací

Archív článků a informací

Zakládáme spolek pro dobrovolné strážce CHKOB

Vážení kolegové, milí strážci

dovoluji pozvat si Vás tímto pozvat na ustavující schůzi nového spolku (nejen) pro dobrovolné strážce CHKO Beskydy, s pracovním názvem

                                ČSOP Strážci Beskyd

Schůzka se bude konat v pátek 19.října 2018 od 18.00 v zasedačce Správy CHKO Beskydy
v Rožnově pod Radhoštěm , Nádražní 36. Zváni jsou všichni členové Strážní služby CHKOB bez ohledu na svůj statut (takže i čekatelé), jakož i pracovníci Správy CHKOB bez ohledu na služební poměr či velikost úvazku.

Účelem spolku, tak jak zatím vyplynulo z našich debat, by mělo být :

1)  udělat něco navíc pro Beskydy a pro jejich strážce  
2)  umožnit aktivním strážcům více se věnovat managementu chráněných území (spolek bude mít vlastní IČO, účet ... )
3)  pokud si tím vyděláme nějaké peníze, tyto použít na zlepšení podmínek pro strážní službu (stejnokroje aj. vybavení) jakož i pro šíření ochranářských informací a osvěty

Důvody tohoto kroku si možná dokážete domyslet sami ... Neochota a přehlížení strážců ze strany MŽP, nedostatek financí u AOPK; a bohužel i jistá nepoužitelnost Asociace strážců v její v současné podobě.

Na nejbližší období jsme se proto rozhodli spojit osud našeho spolku s největší, a jednou z nejstarších dobrovolných ochranářských organizací u nás,
Českým svazem ochránců přírody. Doufáme, že její dobré jméno, tradice i  velmi dobrý členský servis nám v začátcích pomůže. Ovšem to, jaké "TO" nakonec bude, co a jak budeme dělat - to záleží na nás - budoucích členech.

Proto, máte-li čas a chuť se zapojit, přijeďte do Rožnova!  Občerstvení zajištěno, před budovou SCHKOB několik parkovacích míst zdarma.

 Pokud se této akce nebudete moci zúčastnit a přesto máte a členství ve spolku zájem, dejte mi o tom prosím vědět.
 Předám tuto informaci budoucímu výboru spolku a ten Vás  bude určitě kontaktovat.

S pozdravem "Poznej a chraň"

Výzva - pište svá pozorování ptáků do AVIFu !

Letos (od 1.4. do 30.6.) vrcholí celostátní mapování pro tzv. Hnízdní atlas ptáků ČR . Všechny pozorování ptáků, obzvláště pak při činnostech, které souvisí s hnízděním (krmení mláďat, stavba hnízda ...) jsou velice cenná - a to i u "obyčejných" druhů, které máte třeba na své zahradě či dvorku. Aby byla tato pozorování v Atlasu použitelná, zadávejte je prosím rovnou do databáze, spravované Českou ornitologickou společností, najdete ji na http://birds.cz/avif/.

Poté už nemusíte psát ptáky do hlášenek -   stačí tam jen poznámka, že jste TO zapsali do Avifu. Ti co chodí do terénu se smartphonem jistě využijí stejnojmennou aplikaci (ke stažení na strákách ČSO i Google play).

Obdobně, pro pozorování ostatní skupin rostlin či živočichů, lze využívat aplikaci BioLog - viz. samostatný článek.

FOTOSOUTĚŽ - pro strážce o strážcích !

Do konce června (30.6.) máte možnost se zapojit do unikátní fotosoutěže, kde kromě foťáku budete potřebovat i neobvyklého "modela",trochu hravosti a fantazie. Svou účastí v této taškařici podpoříte  zviditelnění strážců i jejich práce. Více na http://maly-strazce.webnode.cz/l/fotosoutez/

Mapování pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR se letos blíží do konce.   Ornitologové mj. zjistili, že puštík bělavý se šíří mimo Beskydy, několik pozorování je i z podhůří Beskyd.  Je možné, že nepozorován zahnízdil i v Podbeskydské pahorkatině a jednoduše o tom nevíme -  inu:  „Pod svícnem největší tma“ . Více...

Připravuje se další cyklus Minut z přírody na ČT. Více...

Máte zahradu či sad se staršími ovocnými stromy ?  Zajímáte se o staré či krajové odrůdy ovocných dřevin? Přemýšlíte o tom kdy, jak  a proč je správně ošetřovat ?  Jste ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci se záchranou na Valašsku ojedinělého, obecního sadu ? Více...

Ohrožení brouci CHKO Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy je charakteristická zachovalými pralesovitými porosty i pastvinami, jež po staletí obhospodařovali místní lidé. Množství dnes už vzácných a z krajiny mizejících biotopů představuje útočiště řady ohrožených organismů včetně mnoha druhů brouků. Významnou skupinou jsou především druhy žijící v tlejícím dřevě a pod kůrou mrtvých stromů. Díky nezanedbatelnému zastoupení jedle bělokoré (Abies alba) i množství dostupné odumřelé dřevní hmoty můžeme dodnes v beskydských rezervacích potkat brouky, kteří již na téměř celém území České republiky vyhynuli. Více...

Od klekání do klekání

Zajímavá akcička, která se bude konat 10. až 12. 7. 2015 v Horní Bečvě! Více...

V SO 11. 7. 2015 proběhne Exkurze do rašelinného lesa a na rašelinné a slatinné mokřady Moravskoslezských Beskyd. Podíváme se na různé typy rašelinných a slatinných luk a do rašelinných lesů na moravské i slovenské straně. Nutno vzít pohorky do mokra. Více...

Vernisáž fotosoutěže Valašská krajina

ČSOP Salamandr Vás zve na

vernisáž 13. ročníku fotosoutěže Valašská krajina

spojenou s vyhlášením výherců a výstavou komiksů na aktuální témata ochrany přírody.

Vernisáž se uskuteční 23. 11. 2014 ve 14 00 hod. v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích.

Výstava potrvá do 31. 3. 2015. Další informace na www.valasskakrajina.cz .

Krajský úřad Moravskoslezského kraje potvrdil 5. 12. 2013 rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. OKD mají 10 měsíců na odstranění černých staveb na dole Frenštát. Do 4 měsíců musí společnost předložit plán jejich likvidace. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka