beskydy
Beskydy
Úvod >> Archív článků a informací

Archív článků a informací

Chráněné krajinná oblast BESKYDY
CHKO Beskydy je svou rozlohou (1200 km 2 ) největší chráněnou krajinou oblastí v ČR . Důvodem jejího vyhlášení v roce 1973 byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva. Najdeme zde i unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. I neodborníci oceňují estetickou hodnotu a pestrost ojedinělého typu krajiny, na které se "podepsala" tzv. valašská kolonizace. Význam CHKO Beskydy je podtržen vyhlášením cca. 60 maloplošných zvláště chráněných území (z toho 7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 25 přírodních památek). Celé území CHKO je současně Evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000, jsou zde i 2 ptačí oblasti - PO Beskydy a PO Horní Vsacko Více...
ČSOP Strážci Beskyd

V pátek 19. října 2019 byl v Rožnově p.R. založen nový spolek pro dobrovolné strážce - ČSOP Strážci Beskyd. Spolek bude fungovat pod křídly Českého svazu ochránců přírody , tj. největší dobrovolné ochranářské organizace u nás. Předsedou zatím přípravného výboru spolku byl zvolen Radek Orlita, ustavující schůze se zúčastnilo 14 lidí. A zatímco probíhají nutné formální kroky pro zaregistrování spolku, chystáme 1.akci - brigádu v Horní Lomné. A samozřejmě vítáme další zájemce ... Cílem spolku je totiž mj. materiální podpora dobrovolných strážců CHKOB. A dá rozum, že ten kdo bude členem spolku na ni dosáhne lépe či více, než ne-člen. Více informací podá předseda, příp. J.Lehký.

Zakládáme spolek pro dobrovolné strážce CHKOB

Vážení kolegové, milí strážci

dovoluji pozvat si Vás tímto pozvat na ustavující schůzi nového spolku (nejen) pro dobrovolné strážce CHKO Beskydy, s pracovním názvem

                                ČSOP Strážci Beskyd

Schůzka se bude konat v pátek 19.října 2018 od 18.00 v zasedačce Správy CHKO Beskydy
v Rožnově pod Radhoštěm , Nádražní 36. Zváni jsou všichni členové Strážní služby CHKOB bez ohledu na svůj statut (takže i čekatelé), jakož i pracovníci Správy CHKOB bez ohledu na služební poměr či velikost úvazku.

Účelem spolku, tak jak zatím vyplynulo z našich debat, by mělo být :

1)  udělat něco navíc pro Beskydy a pro jejich strážce  
2)  umožnit aktivním strážcům více se věnovat managementu chráněných území (spolek bude mít vlastní IČO, účet ... )
3)  pokud si tím vyděláme nějaké peníze, tyto použít na zlepšení podmínek pro strážní službu (stejnokroje aj. vybavení) jakož i pro šíření ochranářských informací a osvěty

Důvody tohoto kroku si možná dokážete domyslet sami ... Neochota a přehlížení strážců ze strany MŽP, nedostatek financí u AOPK; a bohužel i jistá nepoužitelnost Asociace strážců v její v současné podobě.

Na nejbližší období jsme se proto rozhodli spojit osud našeho spolku s největší, a jednou z nejstarších dobrovolných ochranářských organizací u nás,
Českým svazem ochránců přírody. Doufáme, že její dobré jméno, tradice i  velmi dobrý členský servis nám v začátcích pomůže. Ovšem to, jaké "TO" nakonec bude, co a jak budeme dělat - to záleží na nás - budoucích členech.

Proto, máte-li čas a chuť se zapojit, přijeďte do Rožnova!  Občerstvení zajištěno, před budovou SCHKOB několik parkovacích míst zdarma.

 Pokud se této akce nebudete moci zúčastnit a přesto máte a členství ve spolku zájem, dejte mi o tom prosím vědět.
 Předám tuto informaci budoucímu výboru spolku a ten Vás  bude určitě kontaktovat.

S pozdravem "Poznej a chraň"

Výzva - pište svá pozorování ptáků do AVIFu !

Letos (od 1.4. do 30.6.) vrcholí celostátní mapování pro tzv. Hnízdní atlas ptáků ČR . Všechny pozorování ptáků, obzvláště pak při činnostech, které souvisí s hnízděním (krmení mláďat, stavba hnízda ...) jsou velice cenná - a to i u "obyčejných" druhů, které máte třeba na své zahradě či dvorku. Aby byla tato pozorování v Atlasu použitelná, zadávejte je prosím rovnou do databáze, spravované Českou ornitologickou společností, najdete ji na http://birds.cz/avif/.

Poté už nemusíte psát ptáky do hlášenek -   stačí tam jen poznámka, že jste TO zapsali do Avifu. Ti co chodí do terénu se smartphonem jistě využijí stejnojmennou aplikaci (ke stažení na strákách ČSO i Google play).

Obdobně, pro pozorování ostatní skupin rostlin či živočichů, lze využívat aplikaci BioLog - viz. samostatný článek.

FOTOSOUTĚŽ - pro strážce o strážcích !

Do konce června (30.6.) máte možnost se zapojit do unikátní fotosoutěže, kde kromě foťáku budete potřebovat i neobvyklého "modela",trochu hravosti a fantazie. Svou účastí v této taškařici podpoříte  zviditelnění strážců i jejich práce. Více na http://maly-strazce.webnode.cz/l/fotosoutez/

Mapování pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR se letos blíží do konce.   Ornitologové mj. zjistili, že puštík bělavý se šíří mimo Beskydy, několik pozorování je i z podhůří Beskyd.  Je možné, že nepozorován zahnízdil i v Podbeskydské pahorkatině a jednoduše o tom nevíme -  inu:  „Pod svícnem největší tma“ . Více...

Připravuje se další cyklus Minut z přírody na ČT. Více...

Máte zahradu či sad se staršími ovocnými stromy ?  Zajímáte se o staré či krajové odrůdy ovocných dřevin? Přemýšlíte o tom kdy, jak  a proč je správně ošetřovat ?  Jste ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci se záchranou na Valašsku ojedinělého, obecního sadu ? Více...

Ohrožení brouci CHKO Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy je charakteristická zachovalými pralesovitými porosty i pastvinami, jež po staletí obhospodařovali místní lidé. Množství dnes už vzácných a z krajiny mizejících biotopů představuje útočiště řady ohrožených organismů včetně mnoha druhů brouků. Významnou skupinou jsou především druhy žijící v tlejícím dřevě a pod kůrou mrtvých stromů. Díky nezanedbatelnému zastoupení jedle bělokoré (Abies alba) i množství dostupné odumřelé dřevní hmoty můžeme dodnes v beskydských rezervacích potkat brouky, kteří již na téměř celém území České republiky vyhynuli. Více...

Od klekání do klekání

Zajímavá akcička, která se bude konat 10. až 12. 7. 2015 v Horní Bečvě! Více...

V SO 11. 7. 2015 proběhne Exkurze do rašelinného lesa a na rašelinné a slatinné mokřady Moravskoslezských Beskyd. Podíváme se na různé typy rašelinných a slatinných luk a do rašelinných lesů na moravské i slovenské straně. Nutno vzít pohorky do mokra. Více...

Vernisáž fotosoutěže Valašská krajina

ČSOP Salamandr Vás zve na

vernisáž 13. ročníku fotosoutěže Valašská krajina

spojenou s vyhlášením výherců a výstavou komiksů na aktuální témata ochrany přírody.

Vernisáž se uskuteční 23. 11. 2014 ve 14 00 hod. v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích.

Výstava potrvá do 31. 3. 2015. Další informace na www.valasskakrajina.cz .

Krajský úřad Moravskoslezského kraje potvrdil 5. 12. 2013 rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. OKD mají 10 měsíců na odstranění černých staveb na dole Frenštát. Do 4 měsíců musí společnost předložit plán jejich likvidace. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka