beskydy
Beskydy
Úvod >> (Pod)zimní pracovní setkání strážů CHKOB

(Pod)zimní pracovní setkání strážů CHKOB

Přátelé, kolegové
kdo máte čas a chuť, přijďte v sobotu 28.11. na již tradiční mikulášskou brigádu a setkání beskydských strážců.
I letos budeme pokračovat v bohulibé záchraně mokřadních lokalit před zarostením všudypřítomnými smrky. Jen se přesuneme z Bílého kříže (kde jsme už udělali slušnou paseku :-)
po hraničním hřebeni kousek k jihu na Konečnou.Čekají meze (loučky plné orchidejí ) u lesní cesty z Konečné do údolí Černé Ostravice.

Další informace po přihlášení na web!!!

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: