beskydy
Beskydy
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Strážní služba CHKO Beskydy
... je vykonávána především dobrovolníky , kteří tak pomáhají Správě CHKO s ochranou přírody Beskyd. Jejich úkolem je především kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody v terénu, dále pak informační, příp. průvodcovská činnost, údržba cenných území a jeho značení, mapování druhů. Případní noví zájemci o tuto činnost  mohou kontaktovat vedoucího strážní služby, kterým je Mgr. Jiří Lehký.
 
Obecné informace o stráži přírody najdete např. zde...
"Nový" přestupkový zákon - co by měl strážce vědet

Od 1. července 2017 platí nový přestupkový zákon ( přesněji zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Pro nás strážce asi nejpodstatnějšími změnami jsou:

1) pokutovým blokům se nově říká Příkazový blok . Zůstává možnost uložit příkaz na místě zaplacený či nezaplacený.

2) Výše pokuty uložená příkazovým blokem je  max. 10.000 Kč což už je dostatečné i na závažnější přestupky než je např. vjezd do lesa, či vstup do NPR mimo značku. Mladistvému obviněnému však lze uložit pokutu jen do výše 2.500 Kč !

3) Příkazovým blokem lze nově ukládat pokuty i právnickým osobám. Jsou k tomu speciální bloky, ty však strážci nebudou fasovat. Přestupky firem bude i nadále řešit přímo Správa CHKOB.

Většina zásadních věcí se ovšem nemění - dál platí, že za přestupek nelze postihnout nezletilé, poslance, diplomaty aj. lidi s imunitou, vojáky, policisty (pokud to ovšem přiznají :-) 

Jednou z forem trestu je i napomenutí - to by se ovšem musí ukládat písemně. Takže i toto prosím nechte na SCHKOB. Nově se objevila možnost upuštění od správního trestu - v našem případě tedy "prominutí pokuty", pokud  lze vzhledem k povaze a závažnosti přestupku očekávat, že stačí samotné projednání. Typicky např.  vyvedení z NPR s "vynadáním" odůvodňuje neuložení pokuty.

V roce 2017 se konečně zlomila také jakási kletba, která bránila dobrovolným strážcům používat bloky. Někteří z vás zjistili, že to je velmi jednoduché a účinné řešení, obzvlášť u "běžných" přestupků (viz.výše). Budu rád, když si i další strážci o přidělení bloků řeknou:-).

Jiří Lehký, vedoucí strážní služby

KAM zapsat pozorování rostlin a živočichů

Aby hlášení Vašich nálezů a pozorování měla ještě větší smysl, ukládejte je rovnou tam, kde mají největší význam - do Nálezové databáze ochrany přírody ! Každý pracovník Správy CHKO, když má rozhodovat o území které detailně nezná, se do NDOPu musí podívat. Když zapíšete své pozorování do aplikace BioLog, je to tam prakticky HNED. Do BioLoga lze zapisovat v klidu doma na PC, nebo pomocí chytrého telefonu přímo v terénu - pak Vám nahradí zápisník. Umožní přesnou lokalizaci, fotodokumentaci i popis toho, co jste pozorovali přímo v terénu.  Více...

Podpořte beskydské strážce

K propagaci naší práce i drobnému příspěvku do fondu BR (Beskydský ranger:-) nabízíme :

1) Igráček Strážce Jirka - kultovní figurka v našich barvách, 100,- Kč

2) Samolepka CHKOB na auto - logo CHKOB na záď vašeho auta, 50,-Kč

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka