beskydy
Beskydy
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Strážní služba CHKO Beskydy
... je vykonávána především dobrovolníky , kteří tak pomáhají Správě CHKO s ochranou přírody Beskyd. Jejich úkolem je především kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody v terénu, dále pak informační, příp. průvodcovská činnost, údržba cenných území a jeho značení, mapování druhů. Případní noví zájemci o tuto činnost  mohou kontaktovat vedoucího strážní služby, kterým je Mgr. Jiří Lehký.
 
Obecné informace o stráži přírody najdete např. zde...
Jarní AKTIV 2024

Tradiční jarní setkání strážců a pracovníků Správy CHKOB se uskuteční (tak jako se v posledních letech ustálilo) první dubnovou sobotu, tedy 6.dubna. Díky nabídce chataře a našeho čekatele M.Stillera to bude na Prašivé , v chatě KČT. Ke zvážení je možnost využít prostor chaty k nějaké další aktivitě spojené s činností strážců ( třeba schůze ČSOP, zkoušky čekatelů, nebo jen prosté posezení večer u piva ...) s možností přenocování na chatě. další info budou následovat časem, ale do diářů si prosím zapište již nyní.

Novinky (nejen) pro beskydské strážce

Od Nového roku (zase) pod trošku jinou vlajkou (hlavičkou)

Od 1.1.2024 vstupuje v platnost nový Statut AOPK ČR, který mj.  stanovil, že zaniká dosavadní Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy a sloučením se dosavadním RP Správa CHKO Poodří vzniká nové (větší) Regionální pracoviště Moravskoslezské , se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Ředitelem nového RP bude Mgr. František Jaskula.

  Správa CHKO Beskydy jako taková nezanikla, jen se z ní stalo "pouhé oddělení" v rámci nového úřednického molochu (stejně jako ze Správy CHKO Poodří), a do tohoto oddělení je zařazeno asi 12 lidí. Zbytek "staré" Správy je (vícemnéně formálně) v odděleních jiných ( třeba K.Dobešová se kterou řešíte nepovolené vjezdy je v Odd.provozním , lesníci v Odd. péče o přírodu a krajinu. Ve skutečnosti ovšem sedí všichni na stejných židlích a úřední šiml vesele řehtá :-). Pro Vás jako strážce se nic nemění - Strážní služba CHKOB stále spadá pod Správu CHKO Beskydy a (do odvolání) i pod stejného vedoucího strážní služby. O případných změnách Vám samozřejmě dáme vědět. JL

"Nový" přestupkový zákon - co by měl strážce vědet

Od 1. července 2017 platí nový přestupkový zákon ( přesněji zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Pro nás strážce asi nejpodstatnějšími změnami jsou:

1) pokutovým blokům se nově říká Příkazový blok . Zůstává možnost uložit příkaz na místě zaplacený či nezaplacený.

2) Výše pokuty uložená příkazovým blokem je  max. 10.000 Kč což už je dostatečné i na závažnější přestupky než je např. vjezd do lesa, či vstup do NPR mimo značku. Mladistvému obviněnému však lze uložit pokutu jen do výše 2.500 Kč !

3) Příkazovým blokem lze nově ukládat pokuty i právnickým osobám. Jsou k tomu speciální bloky, ty však strážci nebudou fasovat. Přestupky firem bude i nadále řešit přímo Správa CHKOB.

Většina zásadních věcí se ovšem nemění - dál platí, že za přestupek nelze postihnout nezletilé, poslance, diplomaty aj. lidi s imunitou, vojáky, policisty (pokud to ovšem přiznají :-) 

Jednou z forem trestu je i napomenutí - to by se ovšem musí ukládat písemně. Takže i toto prosím nechte na SCHKOB. Nově se objevila možnost upuštění od správního trestu - v našem případě tedy "prominutí pokuty", pokud  lze vzhledem k povaze a závažnosti přestupku očekávat, že stačí samotné projednání. Typicky např.  vyvedení z NPR s "vynadáním" odůvodňuje neuložení pokuty.

V roce 2017 se konečně zlomila také jakási kletba, která bránila dobrovolným strážcům používat bloky. Někteří z vás zjistili, že to je velmi jednoduché a účinné řešení, obzvlášť u "běžných" přestupků (viz.výše). Budu rád, když si i další strážci o přidělení bloků řeknou:-).

Jiří Lehký, vedoucí strážní služby

KAM zapsat pozorování rostlin a živočichů

Aby hlášení Vašich nálezů a pozorování měla ještě větší smysl, ukládejte je rovnou tam, kde mají největší význam - do Nálezové databáze ochrany přírody ! Každý pracovník Správy CHKO, když má rozhodovat o území které detailně nezná, se do NDOPu musí podívat. Když zapíšete své pozorování do aplikace BioLog, je to tam prakticky HNED. Do BioLoga lze zapisovat v klidu doma na PC, nebo pomocí chytrého telefonu přímo v terénu - pak Vám nahradí zápisník. Umožní přesnou lokalizaci, fotodokumentaci i popis toho, co jste pozorovali přímo v terénu.  Více...

Podpořte beskydské strážce

K propagaci naší práce i drobnému příspěvku do fondu BR (Beskydský ranger:-) nabízíme :

1) Igráček Strážce Jirka - kultovní figurka v našich barvách, 100,- Kč

2) Samolepka CHKOB na auto - logo CHKOB na záď vašeho auta, 50,-Kč

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka