beskydy
Beskydy
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Archív proběhlých akcí / Mapování chřástalů v Beskydech začíná

Mapování chřástalů v Beskydech začíná

Jedinou večerní vycházkou v okolí svého bydliště můžete pomoci při výzkumu a ochraně dnes už vzácného ptačího druhu ! Prosíme, zapojte se do mapování chřástala polního v Beskydech , které organizuje Správa CHKO Beskydy ve spolupráci se Českým svazem ochránců přírody, ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko. Není v silách malé skupiny lidí zmapovat chřástaly v celých Beskydech.

 

Chřástal polní je tajemný, skrytě žijící pták,  jehož počet v Beskydech odhadujeme na 180 – 220 volajících samců. Bohužel se zdá, že jich stále ubývá – na vině jsou především nevhodné zemědělské postupy (např. načasování sečeí) a přibývající zástavba. Pro zajištění ochrany ptáků i jejich biotopů je nezbytnémít dostatek údajů o jeho rozšíření a početnosti.

Není v silách stávající malé skupiny lidí zmapovat chřástaly v celých Beskydech. Obracíme se proto na milovníky přírody z řad veřejnosti s prosbou o pomoc při mapování. Získaná data využije Správa CHKO Beskydy pro svou správní činnost a zajištění jeho ochrany.  Během podzimu bude mapování vyhodnoceno a výsledky zpráva bude zveřejněny na internetu.

 

Kdy a jak se do mapování zapojit?

 

1. Najděte si volný večer/noc v období je od 20.5. do 15.6 . kdy ještě není většina luk posečena

2. Zvolte si jednu z navržených tras (pokrývají louky, kde v minulosti chřásli byli), nebo si navrhněte trasu vlastní a v uvedeném termínu ji večer projděte či projeďte na kole popř. autem. Navržené trasy budou zveřejněny na www.valasskakrajina.cz , příp. Vám je sdělí koordinátor. 

3. Kontaktujte koordinátora a oznamte mu zvolenenou trasu.

4. Vyražte na noční procházku krajinou – mapuje se v době od 22 hod do 04 hod ranní. Sčítají se volající samci, ozývající se nápadným řezavým hlasem ( podobným dětské řehtačce – zní to jako jako opakované “ rréép rreép“). Nahrávku jeho hlasu najdete např. na http://www.rozhlas.cz/hlas/kratkokridli/_zprava/chrastal-polni--32981

5. Zaznamenejte si: datum, počet volajících samců a zákreslete jejich výskytu  do mapy – ideální je letecký snímek (ke stažení na www.mapy.cz ),  příp. zaměřte pomocí GPS. Každého zjištěného jedince do mapy zakreslete bodem a číslem. Do louky není nutné vstupovat!

6. Jedete-li na autem nebo a kole, je třeba provádět zastávky k poslechu každých  cca 200 – 500 m a poslouchat 5-10 min.  Zastávky volte na místech, odkud je dobře slyšet co největší kus území tj. na vyvýšených místech, ve volné krajině, kde nejsou kolem cesty budovy či les. Chřástaly je možné „vyprovokovat“ přehrátím jejich hlasu z MP3 přehrávače, mobilu apod.

7. Výsledky prosím zašlete na adresu: Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radh. příp. emailem (sken Vaší mapy) na adresu: , či . Oceníme i údaje o dalších nočních druzích (cvrčilky, křepelky, sovy) – ty prosím v mapě barevně odlište.

Bližší informace a rady poskytne koordinátor sčítání:

Daniel Křenek ( ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko)

 

 

Výsledky loňského mapování najdete v článku „Jak se dařilo ptákům v Beskydech v roce 2013?“ http://valasskakrajina.cz/wp-content/uploads/2014/01/Jak-se-da%C5%99ilo-pt%C3%A1k%C5%AFm-v-Beskydech-v-roce-2013.pdf . Posloužily mj. k vymezení desítek půdních bloků, kde budou moci zemědělci  využívat dotační titul, který je zaměřen na ochranu chřástala polního.

 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka