Beskydy
Úvod
Chráněné krajinná oblast BESKYDY
CHKO Beskydy je svou rozlohou (1200 km 2 ) největší chráněnou krajinou oblastí v ČR . Důvodem jejího vyhlášení v roce 1973 byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva. Najdeme zde i unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. I neodborníci oceňují estetickou hodnotu a pestrost ojedinělého typu krajiny, na které se "podepsala" tzv. valašská kolonizace. Význam CHKO Beskydy je podtržen vyhlášením cca. 60 maloplošných zvláště chráněných území (z toho 7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 25 přírodních památek). Celé území CHKO je současně Evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000, jsou zde i 2 ptačí oblasti - PO Beskydy a PO Horní Vsacko Více...
Strážní služba CHKO Beskydy
... je vykonávána především dobrovolníky , kteří tak pomáhají s ochranou přírody Beskyd. Jejich úkolem je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody v terénu, dále pak informační, příp. průvodcovská činnost, údržba území a jeho značení, mapování druhů. Zájemci mohou kontaktovat vedoucího strážní služby, kterým je J.Lehký (jiri.lehky@nature.cz ). O stráži přírody více zde...
Akce v CHKOB o kterých by měli strážci vědět

Informace o akcích (příp. kopie rozhodnutí), kterými Správa CHKOB povolila konání některých akcí, kde by byla vhodná přítomnost strážců . Věnujte prosím pozornost stanoveným podmínkám (vymezení místa, času, data, počtu vozidel apod.). Pokud je to možné, plánujte si služby tak, aby se s těmito akcemi alespoň částečně protnuly. A dejte nám o tom vědět na SCHKOB! Díky. jl

ČSOP Strážci Beskyd

V pátek 19. října byl v Rožnově p.R. založen nový spolek pro dobrovélné strážce - ČSOP Strážci Beskyd. Spolek bude fungovat pod křídly Českého svazu ochránců přírody , tj. největší dobrovolné ochranářské organizace u nás. Předsedou zatím přípravného výboru spolku byl zvolen Radek Orlita, ustavující schůze se zúčastnilo 14 lidí. A zatímco probíhají nutné formální kroky pro zaregistrování spolku, chystáme 1.akci - brigádu v Horní Lomné. A samozřejmě vítáme další zájemce ... Cílem spolku je totiž mj. materiální podpora dobrovolných strážců CHKOB. A dá rozum, že ten kdo bude členem spolku na ni dosáhne lépe či více, než ne-člen. Více informací podá předseda, příp. J.Lehký.

Nové dokumenty pro strážce

V sekci "Ke stažení" najdete některé prezentace z jarního aktivu v Dolní Lomné.

Pozornost věnujte prosím hlavně prezentaci věnované VJEZDŮM - její prostudování a pochopení je nezbytné pro ukládání "Výzvy řidičům"  v terénu. Formulář Výzvy i formulář pro hlášení přestupků najdete tamtéž. Je zde také uložen dokument "Pokyny ke strážní službě 2018".

Prioritní strážní obvody pro r. 2018 = KNĚHYNĚ, TRAVNÝ, SMRK

Pro letošní rok se Správa CHKOb rozhodla zredukovat požadavky na strážce, které jsou uvedeny v Orga.řádu strážní služby. Konkrétně po Vás žádáme vykonání 6 služeb , nejlépe v těchto strážních obvodech (jejich vymezení byste měli znát): Mionší-Polom; Travný ; Lysá hora; Smrk ; Kněhyně-Radhošť ;Pulčín-Makyta. A z těchto 6 jsou, v souvislosti s vysazováním tetřeva z odchovny na Řepčonce, jednoznačně preferovány ty 3 uvedené v záhlaví této zprávy. Prosím proto všechny strážce i zpravodaje, aby se snažili v tomto roce naplánovat a uskutečnit svých 6 "povinných"  služeb právě do těchto 3 oblastí. Hlavní tíha samozřejmě bude na lidech z Frýdeckomístecka, ale doufám že ani ostatní je nenechají ve štychu. Pro řešení nepovolených vstupů v NPR Kněhyně (vrchol Kněhyně), jednoznačně preferujeme ukládání pokut - v tomto směru jsme také pustili zprávu do světa a médií. Domlouvání a informace jsme zkoušeli uplynulých 10 let. je proto čas přejít od slov k činům.

Proto své služby plánujte pokud možno se strážcem , který má bloky (případně se přihlaste ke zkoušce a bloky dostanete vlastní). Akce na Kněhyni jsou vhodné i pro starší z Vás či maminky na mateřské.

Držím všem palce a tetřevům pařáty :-) jl

 

KAM zapsat pozorování rostlin a živočichů

Aby hlášení Vašich nálezů a pozorování měla ještě větší smysl, ukládejte je rovnou tam, kde mají největší význam - do Nálezové databáze ochrany přírody ! Každý pracovník Správy CHKO, když má rozhodovat o území které detailně nezná, se do NDOPu musí podívat. Když zapíšete své pozorování do aplikace BioLog, je to tam prakticky HNED. Do BioLoga lze zapisovat v klidu doma na PC, nebo pomocí chytrého telefonu přímo v terénu - pak Vám nahradí zápisník. Umožní přesnou lokalizaci, fotodokumentaci i popis toho, co jste pozorovali přímo v terénu.  Více...

Podpořte beskydské strážce

K propagaci naší práce i drobnému příspěvku do fondu BR (Beskydský ranger:-) nabízíme :

1) Igráček Strážce Jirka - kultovní figurka v našich barvách, 100,- Kč

2) Samolepka CHKOB na auto - logo CHKOB na záď vašeho auta, 50,-Kč

Poster - Stráž přírody CHKO Beskydy (2013)
  • soubor ke stažení (3.45 MB)
  • Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
    webmaster: Slavomír Raszka
    Počet přístupů od 14.4.2010: