Úvod >> Dokumenty ke stažení / Právní předpisy pro stráž přírody

Právní předpisy pro stráž přírody

Předpisy nezbytné
Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- soubor ke stažení (380 kB): 114_zopk.pdf
Úplné znění zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- soubor ke stažení (224 kB): 200_zop.pdf
Vyhláška 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- soubor ke stažení (312 kB): vyhl_395.pdf
Vyhláška č. 64/2011 Sb., kterou se novelizuje vyhláška 395/1992 Sb. a kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- soubor ke stažení (582 kB): vyhlaska64_2011.pdf
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
- soubor ke stažení (41 kB): 189_2013_vyhl_kaceni_drevin.pdf
Komentář k vyhlášce 189/2013
- soubor ke stažení (1.29 MB): komentar_vyhlaska_kaceni_drevin.pdf
Předpisy související

Lesní zákon.

Zákon o myslivosti

Vodní zákon

Zákon o rybářství

Trestní zákoník

Stavební zákon

Zákon o obchodování s ohroženými druhy

Zákon o České inspekci životního prostředí

Zákon o odpadech

 

Tato část stránek bude doplněna!

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka