www
Úvod
Co je na webu nového ?

30.9. - zveřejněny Krátké dvě krátké zprávy  od výboru a ERF

4.10. - Poděkování našim "švýcarům" a zamyšlení o strážcích a ohni

16.10. vypsán termín celostátního setkání v příštím roce

 

 

Termín celostátního setkání strážců 2023

Výbor Asociace předběžně navrhuje setkání ve dnech 24. - 26. března 2023. Místem konání bude s největší pravděpodobností pražská ZOO.

"Kde chybí strážci - hoří les "

 

Asociace strážců ústy svého výboru děkuje všem strážcům národního parku České Švýcarsko za vyčerpávající pracovní nasazení během "požáru století" v tomto parku. Náš obdiv a dík patří samozřejmě HASIĆŮM, ale také strážcům z ostatních národních parků, kteří  přijeli do postižené oblasti pomahát.

Asociace nabídla svou pomoc prostřednictvím dobrovolníků, našich členů. Ta ovšem při vlastním hašení nemohla být využita (n eznalost terénu, organizační komplikace) a bude zvážena při nápravě škod po požáru.

 

Nicméně tato událost (byť v souvislosti s ní o strážcích asi nepadlo ani slovo), si zaslouží malé zamyšlení nad významem strážní služby ve vztahu  k nebezpečí požárů v chráněných územích.

 

Naši členové, dobrovolní i profesionální strážci chráněných území napříč celou zemí, dobře ví jaká rizika ssebou nese rozdělávání ohňů v přírodě. Prakticky po celou dobu své existence se snažíme poukázat na nezastupitelnou úlohu strážců přírody v terénu. Protože kdo jiný by zde pravidla (i ta týkající se ohně), kontroloval či vymáhal. Pokud je nám známo, tak nikdo jiný než strážci se nevěnuje např. likvidaci ohnišť ( aby nelákala další "pyromany"), prakticky nikdo jiný také neřeší přestupky spojené s rozděláváním ohně v chráněných územích ( což je prakticky všude zakázáno). Je nasnadě, že fungující strážní služba výrazně snižuje riziko podobných případů , jako byl letošní ničivý požár v Českém Švýcarsku, neboť samotná přitomnost strážců ( ale v případě ohně i třeba lesníků, revírků, hajných)  v terénu působí preventivně a výchovně.  Ale tento hlas "tam nahoře" moc slyšet není. Spíš to vypadá, že místo posílení strážní služby se bude masivně investovat do různých protipožárních opatření a techniky (cesty, průseky, vodní nádrže, hasičské zbrojnice, letadla a kdovíco ještě).  Jsem přesvědčený o tom, že v území, kde se strážci pohybují často či pravidelně, je riziko požáru menší a často by na jeho likvidaci v místě špatně zabezpečeného ohniště nebo odhozeného "vajgla" stačily síly a schopnosti jednoho odhodlaného, dobře vybaveného a vycvičeného  strážce.

Krátké zprávy z výboru a ERF

Ve dnech 13. - 16. října 2022 se uskuteční 5. Evropský kongres strážců v albánské Tiraně. Podrobnosti obdrželi členové AS emailem. Pokud by někdo měl zájem se zúčastnit, informujte o tom prosím předsedu. Bylo by vhodné se dohodnout na obsahu i formě reprezentace naší organizace i českých strážců.

Avizovaná podzimní   Valná hromada naší Asocice k 25. výročí jejího založení NEBUDE . Předseda AS sice dojednal atraktivní prostory v pražské ZOO, ale říjnový termín se ukázal být trošku nešťastným - nikdo jaksi nemá čas :-(   Ale nezoufejte, věříme, že toto pěkné výročí si připomeneme na celostátní setkání v roce příštím.

World-Ranger-Day_2022_CZ_ASP_web.jpg

Vážení kolegové,

u příležitosti světového dne strážců 31.7. a zároveň výročí 30 let od založení IRF Vám všem posílám poděkování za celoroční práci v ochraně přírody. Velký dík patří i všem dalším ochranářům a partnerským organizacím, sponzorům a podporovatelům včetně rodin, které nám dělají zázemí. Pevně věřím, že se nám společnými silami povede zlepšit legislativu, personální podhodnocení a další dlouhodobé problémy strážní služby. Letos uctíme minutou ticha památku 150 strážců, kteří zahynuli při výkonu služby a další strážce, které jmenovitě neznáme a naše strážce Honzu Pecánka-Pecku ze Šumavy a Dášu Robkovou z Českého středohoří.
 
Letos nás čeká ještě hodně práce, máme za sebou 25 let od založení ASP ČR.
Valnou hromadu plánujeme na 22.10.2022 v ZOO Praha. Na podrobnostech se pracuje.
Slovenští kolegové budou mít valnou hromadu v CHKO Vihorlat na přelomu září a října, detaily sdělí.
13.10.-16.10.2022 proběhne Evropský kongres strážců v Albánii v Tiraně.
Budu se těšit a další spolupráci.
Borek Franěk
předseda ASP ČR

Dne 5. května 2022 opustil navždy naše řady Honza Pecánek - strážce NP Šumava a dlouholetý vedoucího strážního okrsku Modrava, jeden ze zakládajících členů naší Asociace.  Odešel po těžké nemoci ve věku nedožitých 53 let . Rodina se s Honzou rozloučila v soukromí.

Čest jeho památce

Pecanek_Jan.jpg
Valaskuv-grunt_Kozov_Bouzov_2022-04-02_web.jpg
Letošní setkání se konalo od pátku 1. dubna do neděle 3. dubna v Bouzově-Kozově. Pořádala je  Asociace strážců  spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podobné setkání probíhá každoročně a účastní se jej strážci z většiny národních parků a chráněných krajinných oblastí CR, přičemž některé z těchto území se vždy stane hostitelem a jakýmsi patronem akce. Tentokrát připadlo pořadatelství na CHKO Litovelské Pomoraví, což bylo ve více než dvacetileté historii poprvé.  Většinou se nás schází až 80, ale v našem regionu je opravdu problém najít v zařízení o takové kapacitě a tak jsme se nakonec sešli v poněkud menším počtu v hotelu Valáškův dvůr v Kozově u Bouzova. Někteří přijeli už ve čtvrtek 31. / 3. Přijela i početná skupina našich slovenských kolegů  v čele s prezidentem ASCHÚS  Danem Hartanským.
   
V bohatém programu přednášek se jako vždy prezentovali i přítomní zástupci  NP a CHKO , kteří přednesli  informace ze svých regionů, včetně úspěchů i problémů, se kterými se potýkají. Nejvíce času a zájmu jsme věnovali případům šumavských strážců, kdy jeden ze strážců byl napaden u Černého jezera německým turistou a vhozen do vody. Vypátrat se ho nepodařilo. Letošní případ dvou strážců napadených v NPR skialpinisty z 8./2. je zatím ještě stále v šetření policie, ve zprávách TV už bylo uvedeno, že byl předán státnímu zástupci. Napadený a na setkání přítomný strážce P.N. nám k tomuto incidentu podal obšírný komentář. ASPČR tento případ pečlivě sleduje. Podrobně se také řešilo od letošního roku nově právo strážců přírody na svých územích zastavovat vozidla a také požadavek na jednotných uniforem pro všechny strážce v ČR.
  Světový den strážců si připomeneme především 30.7.2022 na Pánské skále v severních Čechách. Akce bude prezentovat tam na místě  činnost ochránců přírody různými stánky a transparenty, soutěžemi pro dětí i dospělé, vzpomene se zároven? i na celosvětově všechny zemřelé strážce při výkonu strážní služby. /především Afrika - pytláci /. Podobné akce proběhnou v Moravském krasu, Beskydech a Praze. Veřejnost je srdečně zvána.                                                                                            
Autor, Jaroslav Spurný je dobrovolným strážcem CHKO LiPo
(redakčně upraveno )

 

Tisková zpráva Asociace strážců k napadení strážců na Šumavě ( 17.2.2022)

  „Pachatel útoku na strážce přírody odvrací pozornost a chce strážce zdiskreditovat“

Profesionální strážci přírody jsou lidé, kteří svoji práci dělají srdcem bez vidiny kariérního postupu, za skromný plat a dělají společensky potřebnou a užitečnou práci pro nás všechny. Dobrovolní strážci navíc bez nároku na odměnu.

Všichni strážci přírody jsou každých 5 let přezkušováni, prochází každoročně školením a jsou pravidelně poučováni, jak jednat s lidmi. Dobře ví, že pokud by strážce zaútočil, a navíc ještě ve službě, na jinou osobu, bude mu ustanovení stráží přírody zrušeno a profesionální strážce přijde o zaměstnání, které má rád, neboť by se dopustil trestného činu.

Uvědomme si, že strážci přírody nejen řeší přestupky, ale mají širokou paletu činnosti od průvodcovské služby, přes podání informací a pomoci v přírodě, přes údržbu informačních zařízení a odpočivadel až po monitoring vzácných druhů rostlin a zvířat.

  Nejvíce napadený strážce přírody národního parku Šumava je členem Asociace strážců přírody ČR (dále jen „Asociace“) a osobně ho mnoho let známe. Asociace se plně staví za jeho profesionalitu a za jeho schopnost a zkušenost slušně jednat s lidmi. Nikdy by si nedovolil zaútočit na   návštěvníka přírody. To by totiž neudělal žádný strážce přírody v České republice.

  Přestupce - skialpinista a útočník proti strážcům je nyní obviněn a hrozí mu trestní stíhání za napadení úřední osoby, kterou strážce přírody je. Aby od sebe odvrátil pozornost, celou situaci s útokem otočil a veřejně obvinil strážce přírody, že to byli oni, kdo na něj zaútočili. Místo, aby chlapsky přiznal svoji chybu, „házíbláto na jiné“, a snaží se obětavé strážce očernit a zdiskreditovat v očích veřejnosti, vyšetřovatelů a později i soudu.

Věříme však, že Policie ČR celou věc řádně vyšetří a pravda vyjde najevo.

  Tento postup pana přestupce - skialpinisty je morálně a společensky nepřijatelný, a je potřeba se proti němu důrazně ohradit. Představte si, že vásněkdo napadne, zraní vás a pak začne tvrdit, že jste zaútočili vy na něj, a že vám způsobil zranění v sebeobraně. Takové chování agresorů nelze připustit a tolerovat.

  Napadení strážci přírody jsou úřední osoby s čistým morálním kreditem a vynikající pověstí a chtějí ve své celospolečensky užitečné práci pokračovat. Že by na pana přestupce – skialpinistu fyzicky zaútočili, je čirý nesmysl a jeho výmysl.

Asociace strážců přírody ČR bude celou kauzu bedlivě sledovat.

14.2.2022 Asociace strážců přírody ČR

Ing.et Ing.Bc. Borek Franěk, předseda

 

Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Tůma, , 725 737 567

 

 

Strážce národního parku v roli agresora ? Absurdní !

V posledních dnech se v médiích široce probírá případ napadení dvou strážců šumavského národního parku skialpinisty, resp. údajná agresivita strážců vůči pokojně sportujícím lyžařům.
Jak se TO skutečně událo je nyní v šetření Policie a my, členové největšího spolku sdružujícího strážce přírody v ČR, nepochybujeme o výsledku. Paralely se známým rčením  „Zloděj křičí, chyťte zloděje“, si totiž musel všimnout snad každý.
My vycházíme z faktu, že jeden z napadených strážců je profesionál s dlouholetou praxí, navíc člen naší Asocice. Je to tedy strážce, který je vedle „normálních“ předpisů navíc vázáný i Kodexem strážce (najdete v hlavním Menu, v záložce Asociace strážců). Jsme si jistí, že opravdový „profík“ dokáže své emoce udržet na uzdě, obzvlášť když ví, že porušení pravidel ho může nejen stát pracovní místo, ale hrozí i trestním stíháním za zneužití pravomoci úřední osoby.

Veřejnost možná neví, že profesionálních  strážců je u nás doslova hrstka – téměř bez výjimky
je potkáte pouze v národních parcích. Ve zbytku republiky, především pak v některých chráněných krajinných oblastech, pak působí strážci dobrovolní. Práva i povinnosti mají všichni strážci stejné - musí se podrobit náročné přípravě i pravidelnému přezkušování. Všichni bez rozdílu svoji práci berou jako poslání a službu – a to nejen návštěvníkům, ale především naší přírodě.

A teď si představte situaci, že jste jako strážce ve službě v území, kam je z důvodů ochrany přírody vstup (tedy i vjezd skialipinistů) omezen. A potkáte dva muže na skialpových lyžích, kteří tu nemají co dělat. Samozřejmě jim musíte (je to vaše povinnost, a v tomto případě i práce) sdělit, že se dopustili přestupku. Neděláte to poprvé – s podobnými „případy“ se setkáváte každou zimu, několikrát do měsíce ... minimálně 20 let. Zato skialpinisti možná strážce potkali poprvé v životě. A po nějaké chvíli (a zřejmě i ostré výměně názorů) ležíte i se svým služebním odznakem (insignie "státní moci") ve sněhu a skialpinista do vás kope (pochopitelně v sebeobraně!) těžkou lyžařskou botou. Opravdu ukázkový příklad agresivity zaměstnanců národního parku :-)
Práce strážců není v poslední době nijak záviděníhodná. V chráněných územích přibylo návštěvníků a s nimi bohužel i porušování pravidel. Když k tomu připočteme obecně velmi nízkou ochotu dodržovat jakákoliv pravidla, je na konfliktní situace zaděláno. Ale mělo by zůstat maximálně u slov a posléze u faktů, které jsou zváženy ve správním řízení.
Fyzické násilí nelze tolerovat ani jedné straně. Čeští strážci jako jedni z mála v Evropě nejsou při výkonu svých pravomocí oprávněni k použití donucovacích prostředků; jejich jedinou „zbraní“ jsou vedle výše zmíněného odznaku jen jejich komunikační dovednosti a schopnost argumentovat. O to tvrdší by pak měl být postih těch, kteří vyznávají jen „zákony džungle“ a když jim dojdou argumenty, své problémy řeší pěstmi.

 

 

Rozšíření pravomocí strážců od 1.1.2022

S Novým rokem vejde v platnost tzv. invazní novela zákona o ochraně přírody a krajiny  ( zákon č. 364/2021 Sb.). Pro strážce je z ní nejpodstatnější rozšíření jejich pravomocí o možnost zastavovat v chráněných územích motorová vozidla, obytná vozidla, jiná vozidla ba i lodě :-). Zvídavější odkazujeme na článek J.Jelínkové v časopise Ochrana přírody 5/2021 https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/posileni-pravomoci-straze-prirody-a-lesni-straze-v-ramci-tzv-antiinvazni-novely/

Ačkoli zákon nepopisuje JAK to strážci mají dělat, je nasnadě, že by se měli řídit zásadami uvedenými v §79 odst.2 zákona č.361/200 Sb. o silničním provozu, tedy: " Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby ... dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího v ozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem."

a dále platí že ( §79 odst.3) : "Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k o hrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích"

Výroční zprávy Asociace

Do sekce Asociace strážců / Výroční zprávy  byly vloženy výroční zprávy našeho spolku

z roku 2019 a 2020

STRÁŽCI v médiích

Rozuzlení případu napadení strážce na ?umavě - Skialpinista má za surový útok na strážce šumavského národního parku zaplatit pokutu 30 tisíc korun

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/8891-skialpinista-ma-za-surovy-utok-na-strazce-sumavskeho-narodniho-parku-zaplatit-pokutu-30-tisic-korun.html?utm_source=copy

Velmi zajímavé video a k tomu povídání nejen o strážcích se objevilo na stránkách oblíbeného otdoorového obchodu Hanibal (4/2022)

https://www.hanibal.cz/clanek/16656/freerider-vs-strazce-parku-komu-patri-krkonose/?fbclid=IwAR0lt2wxs0dLEKIph3_V6-KYRhCEKY6KKX8VI0FTpel7a06rNIkO3XrDr1o

Jak to dopadlo s agresorem (viz. předchozí příspěvek)   4/2022

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/458369-muze-ktery-mel-napadnout-strazce-parku-na-sumave-obvinili-hrozi-mu-ctyri-roky?msclkid=bf3d8b0bb4c111ecb7d3ccb44e579c99

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-utok-na-strazce-sumavskeho-parku-padlo-obvineni-40392397?msclkid=bf3db0f2b4c111ec876c38459c3a695b

 

Další, zatím asi nejnepochopitelnější útok na strážce šumavského NP ( 2/2022)

https://www.krimi-plzen.cz/a/napadeni-2022-02-09-142356/

 

Strážci vs. skialpinisti -  "úlovek" jesenických strážců (1/2022)

https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/s-vedomim-zakazu-se-vydali-s-mackami-a-cepiny-do-nitra-rezervace/

 

O posílení pravomocí strážců (10/2021)

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381991022-udalosti-v-regionech/obsah/871011-ochrana-prirody/

 

Pár momentek z houbařské koronasezóny v Beskydech (9/2021)

https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/3373462-ochranci-prirody-v-beskydech-kontroluji-neukaznene-ridice

 

Strážce leckdy bojuje s větrnými mlýny - aneb Kamenní mužíci v Českém ráji (8/2021)

https://liberec.rozhlas.cz/lide-stavi-v-prachovskych-skalach-mohyly-strazci-je-nestihaji-rozebirat-kamenni-8561716

 

Útok na strážce NP Šumava (7/2021)

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/cizinec-shodil-strazce-parku-na-sumave-d-161706/

 

Obsáhlý článek o historii strážní služby na Šumavě

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-historie-ochrany-prirody/historie-strazni-sluzby-v-np-a-chko-sumava/

 

Společná akce strážců Moravského krasu s Policií ČR (6/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=dA9Cd4Nyoho

 

O strážcích v CHKO Litovelské POmoraví (4/2021)

https://pres.upmedia.cz/publicistika/dobrovolnici-chrani-litovelske-pomoravi

 

Strážci v Moravském krasu  a přestupky v dobách koronavirových (3/2021)

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/strazci-prirody-v-moravskem-krasu-ulozili-loni-trikrat-vice-pokut

 

"Horká" zima 2020/21 v Jeseníkách ( 1/2021)

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/ochranci-prirody-udelili-v-jesenikach-radu-pokut-posiluji-straz

 

Rozhovor o beskydských strážcích (11/2020)

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/beskydy-strazce-prirody-jiri-lehky-chko.A201116_581466_ostrava-zpravy_jog

 

O strážcích v národním parku Českosaské Švýrasko (8/2020)

https://radiozurnal.rozhlas.cz/strazci-v-narodnim-parku-ceske-svycarsko-musi-byt-vybaveni-fyzickou-kondici-i-8279982

 

Představení práce strážců na Youtube kanálu Minuty z Krkonoš (3/2015)

https://www.youtube.com/watch?v=mRTc0EoS5GQ&t=22s

 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: