www
Úvod
Co je na webu nového ?

25.9.2022 - vložena pozvánka na celostátní setkání slovenských strážců

30.9. - zveřejněny Krátké dvě krátké zprávy  od výboru a ERF

4.10. - Poděkování našim "švýcarům" a zamyšlení o strážcích a ohni

 

 

"Kde chybí strážci - hoří les "

 

Asociace strážců ústy svého výboru děkuje všem strážcům národního parku České Švýcarsko za vyčerpávající pracovní nasazení během "požáru století" v tomto parku. Náš obdiv a dík patří samozřejmě HASIĆŮM, ale také strážcům z ostatních národních parků, kteří  přijeli do postižené oblasti pomahát.

Asociace nabídla svou pomoc prostřednictvím dobrovolníků, našich členů. Ta ovšem při vlastním hašení nemohla být využita (n eznalost terénu, organizační komplikace) a bude zvážena při nápravě škod po požáru.

 

Nicméně tato událost (by v souvislosti s ní o strážcích asi nepadlo ani slovo), si zaslouží malé zamyšlení nad významem strážní služby ve vztahu  k nebezpečí požárů v chráněných územích.

 

Naši členové, dobrovolní i profesionální strážci chráněných území napříč celou zemí, dobře ví jaká rizika ssebou nese rozdělávání ohňů v přírodě. Prakticky po celou dobu své existence se snažíme poukázat na nezastupitelnou úlohu strážců přírody v terénu. Protože kdo jiný by zde pravidla (i ta týkající se ohně), kontroloval či vymáhal. Pokud je nám známo, tak nikdo jiný než strážci se nevěnuje např. likvidaci ohniš ( aby nelákala další "pyromany"), prakticky nikdo jiný také neřeší přestupky spojené s rozděláváním ohně v chráněných územích ( což je prakticky všude zakázáno). Je nasnadě, že fungující strážní služba výrazně snižuje riziko podobných případů , jako byl letošní ničivý požár v Českém Švýcarsku, nebo samotná přitomnost strážců ( ale v případě ohně i třeba lesníků, revírků, hajných)  v terénu působí preventivně a výchovně.  Ale tento hlas "tam nahoře" moc slyšet není. Spíš to vypadá, že místo posílení strážní služby se bude masivně investovat do různých protipožárních opatření a techniky (cesty, průseky, vodní nádrže, hasičské zbrojnice, letadla a kdovíco ještě).  Jsem přesvědčený o tom, že v území, kde se strážci pohybují často či pravidelně, je riziko požáru menší a často by na jeho likvidaci v místě špatně zabezpečeného ohniště nebo odhozeného "vajgla" stačily síly a schopnosti jednoho odhodlaného, dobře vybaveného a vycvičeného  strážce.

Krátké zprávy z výboru a ERF

Ve dnech 13. - 16. října 2022 se uskuteční 5. Evropský kongres strážců v albánské Tiraně. Podrobnosti obdrželi členové AS emailem. Pokud by někdo měl zájem se zúčastnit, informujte o tom prosím předsedu. Bylo by vhodné se dohodnout na obsahu i formě reprezentace naší organizace i českých strážců.

Avizovaná podzimní   Valná hromada naší Asocice k 25. výročí jejího založení NEBUDE . Předseda AS sice dojednal atraktivní prostory v pražské ZOO, ale říjnový termín se ukázal být trošku nešastným - nikdo jaksi nemá čas :-(   Ale nezoufejte, věříme, že toto pěkné výročí si připomeneme na celostátní setkání v roce příštím.

Slovenští kolegové nás zvou

 

ASOCIÁCIA STRÁŽCOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA

Vás pozýva na

Stretnutie členov ASCHÚS a stráže prírody spojené so školením

ktoré sa uskutoční v dňoch 7. až 9. októbra 2022

Miesto stretnutia :   Vihorlat resorts ( 48.9672967N, 22.1893017E

Program :

Piatok, 7. 10. 2022                     Do 14:00 príchod účastníkov a ubytovanie

      15:00 – 18:00 valné zhromaždenie ASCHÚS  

     19:30 – 20:30 prezentácia NP Poloniny, CHKO Vihorlat,

      20:30 – 23:00   Ranger párty, tombola

Sobota, 8. 10. 2022

        9:30 – 15:30 exkurzia

      16:00 – 18:00 praktické problémy pri výkone strážnej služby, koncepcia boja proti envirokriminalite - diskusia

      19:00 – 22:00 prezentácie z práce strážcov, výmena skúseností - príspevky jednotlivých účastníkov v max. dĺžke 10 min.   

 

Exkurzie: Naplánovaná je jedna exkurzia a to v sobotu - pešia na vrch Sninský kameň v trvaní   6 hodín.

Ubytovanie :  Vihorlat resort - územná pôsobnos CHKO Vihorlat. Ubytovanie   hlavnej budove, izby 6 posteľové . Zariadenie má reštauráciu, bar, parkovanie pri chate. Cena za ubytovanie na osobu a deň 20 €.

Adresa je Vihorlat resort, RO Rybníky, Snina (www.vihorlatresort.sk). Chata sa nachádza cca 2 km od mesta Snina   a cca 1 km od Sninských rybníkov. Mapa s vyznačením miesta stretnutia je prílohou pozvánky.

  Stravovanie : Stravovanie je potrebné zaisti vopred objednávkou v návratke. Špeciálne požiadavky na stravu uveďte tiež v návratke. Nad rámec objednávky si účastník hradí sám.

Cena raňajky 5,- €           obed      7,- €           večera   6,- €

  Nie je možná platba platobnou kartou. Platí sa v hotovosti pri príchode. Pri príchode každý účastník dostane lístky na odber stravy.  V obmedzenom množstve je možný príchod a ubytovanie spolu so stravou (večera a raňajky) už 6.10.2022.

Príspevky účastníkov : Žiadame, aby   príspevky o výkone strážnej služby a iných činnostiach vo Vašom CHÚ nepresiahol 10 minút. Miesto konania bude vybavené projekčnou technikou preto stačí, keď príspevok prinesiete na USB kľúči, CD, DVD.

Návratku zašlite do 25. septembra 2022 mailom na a   v kópii na adresu                                   Neskoršie návratky nebudú musie by akceptované

  Poznámky :

1.       K Vašej prezentácii uvítame propagačné materiály chráneného územia.

2.       Na Ranger party budú vítané všetky hudobne nástroje.    Nebude chýba tradičná tombola, preto uvítame vtipné, ale aj praktické ceny.    Taktiež v rámci večerného občerstvenia uvítame aj rôzne chutné krajové špeciality.

 

Mgr. Dan Haranský

      prezident ASCHÚS

World-Ranger-Day_2022_CZ_ASP_web.jpg

Vážení kolegové,

u příležitosti světového dne strážců 31.7. a zároveň výročí 30 let od založení IRF Vám všem posílám poděkování za celoroční práci v ochraně přírody. Velký dík patří i všem dalším ochranářům a partnerským organizacím, sponzorům a podporovatelům včetně rodin, které nám dělají zázemí. Pevně věřím, že se nám společnými silami povede zlepšit legislativu, personální podhodnocení a další dlouhodobé problémy strážní služby. Letos uctíme minutou ticha památku 150 strážců, kteří zahynuli při výkonu služby a další strážce, které jmenovitě neznáme a naše strážce Honzu Pecánka-Pecku ze Šumavy a Dášu Robkovou z Českého středohoří.
 
Letos nás čeká ještě hodně práce, máme za sebou 25 let od založení ASP ČR.
Valnou hromadu plánujeme na 22.10.2022 v ZOO Praha. Na podrobnostech se pracuje.
Slovenští kolegové budou mít valnou hromadu v CHKO Vihorlat na přelomu září a října, detaily sdělí.
13.10.-16.10.2022 proběhne Evropský kongres strážců v Albánii v Tiraně.
Budu se těšit a další spolupráci.
Borek Franěk
předseda ASP ČR

Dne 5. května 2022 opustil navždy naše řady Honza Pecánek - strážce NP Šumava a dlouholetý vedoucího strážního okrsku Modrava, jeden ze zakládajících členů naší Asociace.  Odešel po těžké nemoci ve věku nedožitých 53 let . Rodina se s Honzou rozloučila v soukromí.

Čest jeho památce

Pecanek_Jan.jpg
Valaskuv-grunt_Kozov_Bouzov_2022-04-02_web.jpg
Letošní setkání se konalo od pátku 1. dubna do neděle 3. dubna v Bouzově-Kozově. Pořádala je  Asociace strážců  spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podobné setkání probíhá každoročně a účastní se jej strážci z většiny národních parků a chráněných krajinných oblastí CR, přičemž některé z těchto území se vždy stane hostitelem a jakýmsi patronem akce. Tentokrát připadlo pořadatelství na CHKO Litovelské Pomoraví, což bylo ve více než dvacetileté historii poprvé.  Většinou se nás schází až 80, ale v našem regionu je opravdu problém najít v zařízení o takové kapacitě a tak jsme se nakonec sešli v poněkud menším počtu v hotelu Valáškův dvůr v Kozově u Bouzova. Někteří přijeli už ve čtvrtek 31. / 3. Přijela i početná skupina našich slovenských kolegů  v čele s prezidentem ASCHÚS  Danem Hartanským.
   
V bohatém programu přednášek se jako vždy prezentovali i přítomní zástupci  NP a CHKO , kteří přednesli  informace ze svých regionů, včetně úspěchů i problémů, se kterými se potýkají. Nejvíce času a zájmu jsme věnovali případům šumavských strážců, kdy jeden ze strážců byl napaden u Černého jezera německým turistou a vhozen do vody. Vypátrat se ho nepodařilo. Letošní případ dvou strážců napadených v NPR skialpinisty z 8./2. je zatím ještě stále v šetření policie, ve zprávách TV už bylo uvedeno, že byl předán státnímu zástupci. Napadený a na setkání přítomný strážce P.N. nám k tomuto incidentu podal obšírný komentář. ASPČR tento případ pečlivě sleduje. Podrobně se také řešilo od letošního roku nově právo strážců přírody na svých územích zastavovat vozidla a také požadavek na jednotných uniforem pro všechny strážce v ČR.
  Světový den strážců si připomeneme především 30.7.2022 na Pánské skále v severních Čechách. Akce bude prezentovat tam na místě  činnost ochránců přírody různými stánky a transparenty, soutěžemi pro dětí i dospělé, vzpomene se zároven? i na celosvětově všechny zemřelé strážce při výkonu strážní služby. /především Afrika - pytláci /. Podobné akce proběhnou v Moravském krasu, Beskydech a Praze. Veřejnost je srdečně zvána.                                                                                            
Autor, Jaroslav Spurný je dobrovolným strážcem CHKO LiPo
(redakčně upraveno )

 

Tisková zpráva Asociace strážců k napadení strážců na Šumavě ( 17.2.2022)

  „Pachatel útoku na strážce přírody odvrací pozornost a chce strážce zdiskreditovat“

Profesionální strážci přírody jsou lidé, kteří svoji práci dělají srdcem bez vidiny kariérního postupu, za skromný plat a dělají společensky potřebnou a užitečnou práci pro nás všechny. Dobrovolní strážci navíc bez nároku na odměnu.

Všichni strážci přírody jsou každých 5 let přezkušováni, prochází každoročně školením a jsou pravidelně poučováni, jak jednat s lidmi. Dobře ví, že pokud by strážce zaútočil, a navíc ještě ve službě, na jinou osobu, bude mu ustanovení stráží přírody zrušeno a profesionální strážce přijde o zaměstnání, které má rád, nebo by se dopustil trestného činu.

Uvědomme si, že strážci přírody nejen řeší přestupky, ale mají širokou paletu činnosti od průvodcovské služby, přes podání informací a pomoci v přírodě, přes údržbu informačních zařízení a odpočivadel až po monitoring vzácných druhů rostlin a zvířat.

  Nejvíce napadený strážce přírody národního parku Šumava je členem Asociace strážců přírody ČR (dále jen „Asociace“) a osobně ho mnoho let známe. Asociace se plně staví za jeho profesionalitu a za jeho schopnost a zkušenost slušně jednat s lidmi. Nikdy by si nedovolil zaútočit na   návštěvníka přírody. To by totiž neudělal žádný strážce přírody v České republice.

  Přestupce - skialpinista a útočník proti strážcům je nyní obviněn a hrozí mu trestní stíhání za napadení úřední osoby, kterou strážce přírody je. Aby od sebe odvrátil pozornost, celou situaci s útokem otočil a veřejně obvinil strážce přírody, že to byli oni, kdo na něj zaútočili. Místo, aby chlapsky přiznal svoji chybu, „házíbláto na jiné“, a snaží se obětavé strážce očernit a zdiskreditovat v očích veřejnosti, vyšetřovatelů a později i soudu.

Věříme však, že Policie ČR celou věc řádně vyšetří a pravda vyjde najevo.

  Tento postup pana přestupce - skialpinisty je morálně a společensky nepřijatelný, a je potřeba se proti němu důrazně ohradit. Představte si, že vásněkdo napadne, zraní vás a pak začne tvrdit, že jste zaútočili vy na něj, a že vám způsobil zranění v sebeobraně. Takové chování agresorů nelze připustit a tolerovat.

  Napadení strážci přírody jsou úřední osoby s čistým morálním kreditem a vynikající pověstí a chtějí ve své celospolečensky užitečné práci pokračovat. Že by na pana přestupce – skialpinistu fyzicky zaútočili, je čirý nesmysl a jeho výmysl.

Asociace strážců přírody ČR bude celou kauzu bedlivě sledovat.

14.2.2022 Asociace strážců přírody ČR

Ing.et Ing.Bc. Borek Franěk, předseda

 

Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Tůma, , 725 737 567

 

 

Strážce národního parku v roli agresora ? Absurdní !

V posledních dnech se v médiích široce probírá případ napadení dvou strážců šumavského národního parku skialpinisty, resp. údajná agresivita strážců vůči pokojně sportujícím lyžařům.
Jak se TO skutečně událo je nyní v šetření Policie a my, členové největšího spolku sdružujícího strážce přírody v ČR, nepochybujeme o výsledku. Paralely se známým rčením  „Zloděj křičí, chyte zloděje“, si totiž musel všimnout snad každý.
My vycházíme z faktu, že jeden z napadených strážců je profesionál s dlouholetou praxí, navíc člen naší Asocice. Je to tedy strážce, který je vedle „normálních“ předpisů navíc vázáný i Kodexem strážce (najdete v hlavním Menu, v záložce Asociace strážců). Jsme si jistí, že opravdový „profík“ dokáže své emoce udržet na uzdě, obzvl᚝ když ví, že porušení pravidel ho může nejen stát pracovní místo, ale hrozí i trestním stíháním za zneužití pravomoci úřední osoby.

Veřejnost možná neví, že profesionálních  strážců je u nás doslova hrstka – téměř bez výjimky
je potkáte pouze v národních parcích. Ve zbytku republiky, především pak v některých chráněných krajinných oblastech, pak působí strážci dobrovolní. Práva i povinnosti mají všichni strážci stejné - musí se podrobit náročné přípravě i pravidelnému přezkušování. Všichni bez rozdílu svoji práci berou jako poslání a službu – a to nejen návštěvníkům, ale především naší přírodě.

A teď si představte situaci, že jste jako strážce ve službě v území, kam je z důvodů ochrany přírody vstup (tedy i vjezd skialipinistů) omezen. A potkáte dva muže na skialpových lyžích, kteří tu nemají co dělat. Samozřejmě jim musíte (je to vaše povinnost, a v tomto případě i práce) sdělit, že se dopustili přestupku. Neděláte to poprvé – s podobnými „případy“ se setkáváte každou zimu, několikrát do měsíce ... minimálně 20 let. Zato skialpinisti možná strážce potkali poprvé v životě. A po nějaké chvíli (a zřejmě i ostré výměně názorů) ležíte i se svým služebním odznakem (insignie "státní moci") ve sněhu a skialpinista do vás kope (pochopitelně v sebeobraně!) těžkou lyžařskou botou. Opravdu ukázkový příklad agresivity zaměstnanců národního parku :-)
Práce strážců není v poslední době nijak záviděníhodná. V chráněných územích přibylo návštěvníků a s nimi bohužel i porušování pravidel. Když k tomu připočteme obecně velmi nízkou ochotu dodržovat jakákoliv pravidla, je na konfliktní situace zaděláno. Ale mělo by zůstat maximálně u slov a posléze u faktů, které jsou zváženy ve správním řízení.
Fyzické násilí nelze tolerovat ani jedné straně. Čeští strážci jako jedni z mála v Evropě nejsou při výkonu svých pravomocí oprávněni k použití donucovacích prostředků; jejich jedinou „zbraní“ jsou vedle výše zmíněného odznaku jen jejich komunikační dovednosti a schopnost argumentovat. O to tvrdší by pak měl být postih těch, kteří vyznávají jen „zákony džungle“ a když jim dojdou argumenty, své problémy řeší pěstmi.

 

 

Rozšíření pravomocí strážců od 1.1.2022

S Novým rokem vejde v platnost tzv. invazní novela zákona o ochraně přírody a krajiny  ( zákon č. 364/2021 Sb.). Pro strážce je z ní nejpodstatnější rozšíření jejich pravomocí o možnost zastavovat v chráněných územích motorová vozidla, obytná vozidla, jiná vozidla ba i lodě :-). Zvídavější odkazujeme na článek J.Jelínkové v časopise Ochrana přírody 5/2021 https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/posileni-pravomoci-straze-prirody-a-lesni-straze-v-ramci-tzv-antiinvazni-novely/

Ačkoli zákon nepopisuje JAK to strážci mají dělat, je nasnadě, že by se měli řídit zásadami uvedenými v §79 odst.2 zákona č.361/200 Sb. o silničním provozu, tedy: " Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby ... dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího v ozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem."

a dále platí že ( §79 odst.3) : "Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k o hrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích"

Výroční zprávy Asociace

Do sekce Asociace strážců / Výroční zprávy  byly vloženy výroční zprávy našeho spolku

z roku 2019 a 2020

STRÁŽCI v médiích

Rozuzlení případu napadení strážce na ?umavě - Skialpinista má za surový útok na strážce šumavského národního parku zaplatit pokutu 30 tisíc korun

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/8891-skialpinista-ma-za-surovy-utok-na-strazce-sumavskeho-narodniho-parku-zaplatit-pokutu-30-tisic-korun.html?utm_source=copy

Velmi zajímavé video a k tomu povídání nejen o strážcích se objevilo na stránkách oblíbeného otdoorového obchodu Hanibal (4/2022)

https://www.hanibal.cz/clanek/16656/freerider-vs-strazce-parku-komu-patri-krkonose/?fbclid=IwAR0lt2wxs0dLEKIph3_V6-KYRhCEKY6KKX8VI0FTpel7a06rNIkO3XrDr1o

Jak to dopadlo s agresorem (viz. předchozí příspěvek)   4/2022

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/458369-muze-ktery-mel-napadnout-strazce-parku-na-sumave-obvinili-hrozi-mu-ctyri-roky?msclkid=bf3d8b0bb4c111ecb7d3ccb44e579c99

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-utok-na-strazce-sumavskeho-parku-padlo-obvineni-40392397?msclkid=bf3db0f2b4c111ec876c38459c3a695b

 

Další, zatím asi nejnepochopitelnější útok na strážce šumavského NP ( 2/2022)

https://www.krimi-plzen.cz/a/napadeni-2022-02-09-142356/

 

Strážci vs. skialpinisti -  "úlovek" jesenických strážců (1/2022)

https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/s-vedomim-zakazu-se-vydali-s-mackami-a-cepiny-do-nitra-rezervace/

 

O posílení pravomocí strážců (10/2021)

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381991022-udalosti-v-regionech/obsah/871011-ochrana-prirody/

 

Pár momentek z houbařské koronasezóny v Beskydech (9/2021)

https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/3373462-ochranci-prirody-v-beskydech-kontroluji-neukaznene-ridice

 

Strážce leckdy bojuje s větrnými mlýny - aneb Kamenní mužíci v Českém ráji (8/2021)

https://liberec.rozhlas.cz/lide-stavi-v-prachovskych-skalach-mohyly-strazci-je-nestihaji-rozebirat-kamenni-8561716

 

Útok na strážce NP Šumava (7/2021)

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/cizinec-shodil-strazce-parku-na-sumave-d-161706/

 

Obsáhlý článek o historii strážní služby na Šumavě

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-historie-ochrany-prirody/historie-strazni-sluzby-v-np-a-chko-sumava/

 

Společná akce strážců Moravského krasu s Policií ČR (6/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=dA9Cd4Nyoho

 

O strážcích v CHKO Litovelské POmoraví (4/2021)

https://pres.upmedia.cz/publicistika/dobrovolnici-chrani-litovelske-pomoravi

 

Strážci v Moravském krasu  a přestupky v dobách koronavirových (3/2021)

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/strazci-prirody-v-moravskem-krasu-ulozili-loni-trikrat-vice-pokut

 

"Horká" zima 2020/21 v Jeseníkách ( 1/2021)

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/ochranci-prirody-udelili-v-jesenikach-radu-pokut-posiluji-straz

 

Rozhovor o beskydských strážcích (11/2020)

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/beskydy-strazce-prirody-jiri-lehky-chko.A201116_581466_ostrava-zpravy_jog

 

O strážcích v národním parku Českosaské Švýrasko (8/2020)

https://radiozurnal.rozhlas.cz/strazci-v-narodnim-parku-ceske-svycarsko-musi-byt-vybaveni-fyzickou-kondici-i-8279982

 

Představení práce strážců na Youtube kanálu Minuty z Krkonoš (3/2015)

https://www.youtube.com/watch?v=mRTc0EoS5GQ&t=22s

 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: